Ambasadorii Mediului Scoala Profesionala Speciala nr3 3

10 pași care îți garantează implementarea unui sistem de colectare separată eficient în școală

Ambasadorii Mediului Scoala Profesionala Speciala nr3 3

 

Implementarea unui sistem de colectare separată reprezintă o provocare pentru orice organizație, fie ea instituție de învățământ sau altă organizație publică/privată.

De aceea este important să avem în vedere anumite aspecte cheie care vor contribui la implementarea mult mai rapidă și eficientizarea programului:

 1. Infrastructura de colectare

 

Recomandăm plasarea în fiecare sală de clasă a minimum 3 coșuri (pentru hârtie, plastic/metal, deșeuri menajere). Dacă nu este posibil acest lucru, este indicat ca aceste coșuri să fie plasate pe holuri, cu condiția să fie eliminate coșurile destinate deșeurilor menajere din sălile de cursuri, pentru a sprijini utilizarea coșurilor de colectare separată de pe holuri.

Pentru deșeurile care sunt generate mai rar: spre exemplu, deșeuri de sticlă, deșeuri electronice mici (ex. cabluri, telefoane etc), baterii, becuri, recomandăm plasarea unor coșuri într-o zonă vizibilă și accesibilă tuturor (spre exemplu, cancelaria profesorilor).

Dacă nu aveți suficientă infrastructură de colectare furnizată de Primărie sau firma de salubrizare recomandăm utilizarea coșurilor destinate deșeurilor menajere și etichetarea lor corespunzătoare pentru colectarea deșeurilor reciclabile. Același procedeu poate fi aplicat și containerelor exterioare.

Totodată, încurajăm confecționarea unor coșuri din cutii de carton (provenite de la retaileri) în cadrul unor ateliere creative organizate împreună cu elevii. Cu această ocazie elevii pot învăța că nu doar componenta de colectare separată/reciclare este importantă ci este ideal să încercăm să refolosim deșeurile, să le găsim o nouă întrebuințare înainte de a le arunca.

 

 1. Informare și instruire

Pe lângă componenta de infrastructură, e foarte importantă și partea de informare/instruire; iar în acest caz trebuie incluși atât elevii cât și profesorii și personalul administrativ

Dacă elevii pot fi instruiți în cadrul orelor de dirigenție, este necesar să fie organizate întâlniri separate de instruire și cu personalul didactic și personalul de auxiliar.

Proiectați o strategie de comunicare coerentă, centrată pe importanța și obligativitatea colectării separate și mai ales, pe continuitatea acestei acțiuni. Nu faceți din campania de informare doar „o bulă de săpun”, de tipul „Reciclați și câștigați!” fiindcă după terminarea concursului și premierea participanților, aceștia trebuie să rămână motivați în continuare, să colecteze separat deșeurile. Fiți inventivi! Găsiți și alte stimulente pe lângă nelipsitele premii! Nu este rău dacă ele există, dar aveți nevoie și de alte „pârghii” dacă vă doriți un program durabil!

Ecoteca vă stă la dispoziție cu materialele necesare. Ne puteți contacta oricând aveți nevoie de ajutorul nostru.

 

 1. Ambasadorul/ambasadorii campaniei de informare

Găsiți o persoană sau mai multe din cadrul școlii (profesori, elevi, administrator etc) care să creadă în această cauză și să vă susțină nu doar în implementarea campaniei de informare ci și în asigurarea unei continuități  (pe termen lung!)  a proiectului.

 

 1. Verificați colectorii și convingeti-i să ridice separat deșeurile!

Asigurați-vă că școala/primăria are încheiate contracte cu colectori autorizați pentru predarea deșeurilor reciclabile obligatorii prin lege: hârtie/carton, plastic, metal, sticlă, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și becuri.

Dacă nu are încheiate aceste contracte, solicitați sprijinul primăriei pentru încheierea contractelor de colectare separată.

Pentru școlile mai curajoase recomandăm contactarea primăriei pentru amenajarea unui țarc din lemn pentru colectarea deșeurilor vegetale (frunze, iarbă, creni) și altor deșeuri biodegradabile (exemplu resturi de fructe) și transformarea lor în compost care poate fi împrăștiat ulterior în grădina școlii. Mai multe informații despre compost găsiți aici.

În general, unele școli au contracte doar cu firme de salubrizare și sunt constrânse de administrațiile locale („legitimate” din păcate, de Legea salubrizării nr. 101/2006) să nu încheie contracte cu alți colectori.

Trebuie să aveți în vedere faptul că majoritatea firmelor de salubrizare nu sunt interesate sa preia separat deșeurile. Principalul motiv invocat: această acțiune ar crește costurile logistice!

Dacă vă loviți de un astfel de răspuns, propuneți reprezentanților firmei de salubrizare să ridice deșeurile reciclabile „la cerere”. Anumite școli folosesc cu succes această variantă: săptămânal predau firmei de salubrizare deșeurile menajere nereciclabile în timp ce deșeurile reciclabile sunt păstrate în cadrul școlii (subsol, sală de sport etc.) până se strânge o cantitate considerabilă. Astfel la 2-3 săptămâni un reprezentant al școlii sună la firma de salubrizare ca să ridice deșeurile reciclabile. În acest caz, reprezentanții firmei de salubrizare nu mai au nici un motiv să refuze ridicarea separată a deșeurilor.

Acolo unde este posibil și nu este încheiat un contract de colectare direct de primărie, puteți negocia cu firma de colectare să predați deseurile reciclabile contra-cost! Sumele strânse nu vor fi uriașe dar vor contribui la „Fondul scolii” (putând fi achiziționate diverse produse necesare școlii respective – cretă, rechizite și de ce nu, coșuri de colectare separată!)

În cazul deșeurilor de echipamente electrice și electronice, bateriilor și becurilor situația este mult mai simplă. Există câteva organizații colective de preluare a responsabilității producătorilor de echipamente electronice care oferă școlilor coșuri de colectare separată și asigură ridicarea deșeurilor ÎN MOD GRATUIT, ca spre exemplu Recolamp, Ecotic.

 

 1. Cereți autorităților să se implice în proiect!

Nu reușiți să convingeți firmele de salubrizare să ridice separat deșeurile? Faceți sesizări către autoritățile competente: Garda de Mediu, Primărie etc…! Rugați-le să sprijine în mod real, colectarea separată în școli!

 

 1. Instruiți personalul de serviciu

Nu sunt puține cazurile când „doamnele de serviciu” sabotează „din interior” acțiunea de colectare fiindcă au impresia că sistemul de colectare separată le dublează munca. Fapt complet fals, volumul de deșeuri de regulă rămâne constant și după implementarea sistemului, doar modul în care sunt colectate diferă.

De aceea, este obligatoriu să implicați și personalul de serviciu în campania de colectare. Recomandăm susținerea unor mici sesiuni de instructaj pentru doamnele de serviciu: de ce e important sa nu fie amestecate deșeurile după ce au fost colectate separat, cum trebuie predate acestea firmelor de colectare etc.

Ecoteca vă stă și în acest caz la dispoziție cu materialele necesare. Ne puteți contacta oricând aveți nevoie de ajutorul nostru.

 

 1. Să trecem la partea dificilă – Obligațiile legale!

În calitate de instituții publice, școlile au numeroase obligații legate de gestionarea deșeurilor (ca de altfel, orice organizație din Romania fie ea publică sau privată!)

Să trecem în revistă o parte din aceste obligații:

 • să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă, iar până la data de 1 ianuarie 2025 să implementeze un sistem de colectare seprată a textilelor (OUG 92/2021, art. 17, alin. 3) – neîndeplinirea acestei obligații se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, pentru persoanele fizice și de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice;
 • să încheie contracte cu colectori autorizați pentru fiecare tip de deșeu generat din activitatea proprie (OUG 92/2021, art. 23, alin. 1) – neîndeplinirea acestei obligații se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, pentru persoanele fizice și de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice;
 • utilizatorul final de baterii şi acumulatori auto şi industriali este obligat să predea deşeurile de baterii şi acumulatori auto şi industriale separat de alte deşeuri către:
 1. a) distribuitorii de baterii şi acumulatori angro şi en detail;
 2. b) unităţile care prestează servicii de înlocuire a bateriilor şi acumulatorilor;
 3. c) punctele de colectare pentru deşeuri de baterii şi acumulatori;
 4. d) producător, după caz. (HG 1132/2008, art. 7, alin. 18) – neîndeplinirea acestei obligații se sancționează cu amendă de la 5.000 la 7.500 lei pentru persoane juridice şi de la 1.000 la 1.200 lei pentru persoane fizice;
 • persoanele fizice şi juridice care deţin deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE), inclusiv cele provenite de la EEE importate pentru folosinţa proprie, au obligaţia de a preda DEEE către sistemele de colectare autorizate. (OUG 5/2015, art 39, alin. 2)neîndeplinirea acestei obligații se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice
 • Deţinătorii de deşeuri, persoane juridice, sunt obligaţi cumulativ să clasifice şi să codifice deşeurile generate din activitate în lista deşeurilor prevăzută în HG 856/2002, Anexa 2. (OUG 92/2021, art. 8, alin. 1) -– neîndeplinirea acestei obligații se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei;
 • Generatorii de deșeuri ţin o evidenţă cronologică lunară tabelară şi o pun la dispoziţia Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului în format letric, la cerere şi electronic în sistemul pus la dispoziţie de APM până la 15 martie anul următor raportării, precum şi la cerere autorităţilor competente de control, după:
 1. a) codul deşeului, cantitatea în tone, natura şi originea deşeurilor generate, precum şi cantitatea de produse şi materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operaţiuni de valorificare, eliminare;
 2. b) destinaţia, frecvenţa colectării, modul de transport şi metoda de tratare prevăzută pentru deşeuri, atunci când este relevant; şi
 3. c) cantitatea de deşeuri în tone încredinţată spre eliminare.

(OUG 92/2021, art. 48,  alin 1) – neîndeplinirea acestei obligații se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei;

 

Așadar, colectarea separată a deșeurilor nu e doar un „trend eco”,  ea este obligatorie prin lege!                                                                                                                                                                    

Legea 132/2010 ofera informații pretioase cu privire la modul in care ar trebui să se desfășoare colectarea separată în instituțiile publice.

Din păcate, acestea sunt doar o parte din obligații. Mai multe cerințe se găsesc în peste 100 de acte normative. Cele mai importante legi pot fi consultate aici.

Pentru menținerea evidenței deșeurilor și predarea rapoartelor legale către autorități, Asociația Ecoteca pune la dispoziția școlilor, aplicația de raportare a deșeurilor. Astfel, cu ajutorul bonurilor/proceselor verbale de predare/primire transmise de instituțiile de învățământ sunt generate rapoartele lunare obligatorii prin lege. Dacă aveți nevoie de ajutor nu ezitați să ne contactați!

 

 1. Specialistul în managementul deșeurilor

Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor, titularul unei activităţi, pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a emis o autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. (OUG 92/2021, art. 23, alin. 4) – neîndeplinirea acestei obligații se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, pentru persoanele fizice și de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice;

Deși legea nu obligă școlile să aibă un Specialist în managementul deșeurilor fiindcă instituțiile de învățământ nu au nevoie de autorizație de mediu, este indicat să delegați o persoană instruită în acest sens care să se ocupe de buna desfășurare a programului. Având o persoană avizată în interiorul școlii care să monitorizeze sistemul de colectare separată și să mențină legatura cu colectorii de deșeuri, vă va fi mult mai ușor să asigurați sustenabilitatea acestui proiect.

Ecoteca organizează ocazional astfel de cursuri. Vă putem sprijini și în acest caz.

 

 1. Dosarul de deșeuri

Dosarul de deșeuri al organizației include rapoartele lunare și anuale, procesele verbale de predare – primire a deșeurilor (bonurile de predare a deșeurilor), contractele de colectare și alte documente relevante.

Este important să aveți un astfel de dosar pentru a putea fi furnizat autorităților de mediu în cazul unor inspecții.

 

 1. Monitorizarea sistemului de colectare separată implementat în cadrul organizației și diseminarea rezultatelor

Atunci când promovați rezultatele proramului, nu vă concentrați doar pe informații cantitative de tipul „Au fost colectate X tone de deșeuri!” Răspândiți informații relevante despre modul de implementare a sistemului de colectare, ce măsuri s-au luat pentru continuarea proiectului etc., ce dificultăți și ce soluții ați găsit pentru continuarea programului;  în acest mod informați și țineți motivați atât elevii cât și personalul și totodată, exemplul dvs. poate fi preluat de cât mai multe organizații!

 

Pentru mai multe informații, echipa Ecoteca vă stă la dispoziție! SUCCES!