WhatsApp Image 2023 03 02 at 12.45.51

Ați raportat la AFM produsele din plastic de unică folosinţă (SUP) puse pe piață în anul 2022? Termenul limită a fost 25 februarie

1678094427254

Sursa foto: Ecoteca

Ordinul nr. 185/2023 care aprobă modelul şi conţinutul formularului „Declaraţie privind anumite produse din plastic de unică folosinţă” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia a fost publicat în Monitorul Oficial în data de 15 februarie (deși a fost aprobat la data de 16 ianuarie 2023).

Ordinul ar fi trebuit publicat încă din februarie 2022, conform Ordonanței 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului intrată în vigoare la data de 2 septembrie 2021:

Art. 4, alin (2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe autoritatea publică centrală din domeniul mediului, la iniţiativa Administraţiei Fondului pentru Mediu, adoptă prin ordin de ministru modelul şi conţinutul formularului de declaraţie a produselor din plastic de unică folosinţă enumerate în partea A din anexa la prezenta ordonanţă, produse introduse pe piaţă, precum şi instrucţiunile de completare şi depunere a acesteia.

Deși Ordinul a fost aprobat cu întârziere de un an de zile, producătorii care pun pe piață și companiile din sectorul HORECA sunt obligați să declare produsele de plastic de unică folosință (SUP) puse pe piață, respectiv comercializate în anul 2022(!), având la dispoziție doar 10 zile pentru completarea declarației și raportarea acestor produse la AFM (Ordinul a fost aprobat în data de 15 februarie și termenul limită de depunere a declarațiilor pentru anul 2022 a fost 25 februarie!)

Amenzile pentru cei care nu raportează produsele SUP puse pe piață sau comercializate pornesc de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoane juridice. (OG 6/2021 – artic 14, alin. 1a), d))

Pentru fiecare obligaţie de declarare prevăzută în Ordonanţa Guvernului nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, aferentă perioadei de raportare, cu termen de declarare anual, se completează în acelaşi formular tabelul generat cu ajutorul serviciului “Depunere declaraţii on-line”.

 

WhatsApp Image 2023 03 02 at 12.45.51

OBLIGAȚII PENTRU PAHARE și RECIPIENTE PENTRU ALIMENTE

Se bifează produsele din plastic de unică folosinţă care trebuie raportate de către contribuabil, respectiv:

produse din plastic de unică folosinţă reglementate de art. 4  din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2021 (enumerate în partea A din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 6/2021)

 • pahare pentru băuturi, inclusiv capacele acestora;
 • recipiente pentru alimente, cum ar fi cutiile cu sau fără capac, utilizate pentru a conţine produse alimentare care:
 • a)sunt destinate consumului imediat, fie pe loc, fie la pachet;                                                                                                                       
 • b)sunt de regulă consumate din recipient;                                                                                                                                                             
 • c)sunt gata de consum fără a necesita o pregătire suplimentară, precum gătirea, fierberea sau încălzirea, inclusiv recipiente pentru alimente utilizate pentru meniuri de tip fastfood sau alte meniuri gata pentru consum imediat, cu excepţia recipientelor pentru băuturi, a farfuriilor, a pachetelor şi foliilor din material flexibil care conţin produsele alimentare;

925f25fc 1394 438c a8ab e0f7cfb265ad

OBLIGAȚII pentru STICLELE DIN PLASTIC (PET)

 • produse din plastic de unică folosinţă reglementate de art. 6 alin. (5) şi (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2021

(5) Operatorii economici care introduc pe piaţă sticle PET pentru băuturi, enumerate în partea F din anexa la prezenta ordonanţă, care conţin plastic reciclat, sunt obligaţi să comunice anual la Administraţia Fondului pentru Mediu procentul de material reciclat din acestea, până la 25 februarie a anului următor raportării.

(6) Operatorii economici care introduc pe piaţă plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET sunt obligaţi să comunice anual la Administraţia Fondului pentru Mediu cantitatea de material reciclat din acestea, până la 25 februarie a anului următor raportării.

PARTEA F – Produse din plastic de unică folosinţă reglementate de art. 9 privind colectarea separată şi de art. 6 alin. (5) privind cerinţele legate de produs

Sticlele pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri, inclusiv dopurile şi capacele acestora, dar nu şi:

 1. a)sticlele din sticlă sau metal pentru băuturi cu dopuri şi capace din plastic;
 2. b)sticlele pentru băuturi destinate şi utilizate pentru alimentele destinate unor scopuri medicale speciale, astfel cum sunt definite la  (g)de la art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 609/2013, care sunt în formă lichidă
 • produse din plastic de unică folosinţă reglementate de art. 9 alin. (4)din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2021.

Articolul 9

(2) Operatorii economici care introduc pe piaţă produse din plastic de unică folosinţă enumerate în partea F din anexa la prezenta ordonanţă au obligaţia să asigure:

a)colectarea unei cantităţi egale cu 77% ca greutate a produselor de plastic de unică folosinţă introduse pe piaţă într-un anumit an, până în 2025;

b)colectarea unei cantităţi egale cu 90% ca greutate a produselor de plastic de unică folosinţă introduse pe piaţă într-un anumit an, până în 2029.

(3) Obligaţia de colectare prevăzută la alin. (2) se poate realiza prin intermediul unei organizaţii care implementează răspunderea extinsă a producătorului, individual pentru deşeurile proprii produse după consumul respectivelor produse sau printr-un sistem de garanţie-returnare.

(4) Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională produse din plastic de unică folosinţă enumerate în partea F din anexa la prezenta ordonanţă sunt obligaţi să declare anual la Administraţia Fondului pentru Mediu cantităţile introduse pe piaţă şi cantităţile colectate conform alin. (3).

 • procentul de material reciclat conţinut în sticle PET pentru băuturi introduse pe piaţă în anul de raportare (în %) până la 25 februarie a anului următor raportării.
 • greutatea materialului reciclat introdus pe piaţă pentru a fi încorporat în sticle PET în anul de raportare (în tone) până la 25 februarie a anului următor raportării.
 • produse din plastic de unică folosinţă reglementate de 4 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (enumerate în partea A din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 6/2021), pentru care se aplică reducerea progresivă a cantităţilor introduse pe piaţă astfel:
  • 5% pentru 2023;
  • 10% pentru 2024;
  • 15% pentru 2025;
  • 20% pentru 2026

Art. 4. 

(1) Pentru a realiza o reducere cantitativă măsurabilă a consumului de produse din plastic de unică folosinţă enumerate în partea A din anexa la prezenta ordonanţă, operatorii economici care introduc pe piaţa naţională aceste produse sunt obligaţi:

 1. să reducă progresiv cantităţile introduse pe piaţă astfel:
 • 5% pentru anul 2023,
 • 10% pentru anul 2024,
 • 15% pentru anul 2025 şi
 • 20% pentru anul 2026, raportat la anul 2022;
 1. să declarare anual la Administraţia Fondului pentru Mediu cantităţile introduse pe piaţă în anul precedent celui în care raportează;
 2. să raporteze anual măsurile adoptate pentru atingerea ţintelor menţionate la lit. a) către autoritatea publică centrală din domeniul mediului şi autoritatea publică centrală din domeniul economiei, până la data de 1 februarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea.

De reținut

 • Declaraţia privind anumite produse din plastic de unică folosinţă se transmite în format electronic la Administraţia Fondului pentru Mediu.
 • În vederea transmiterii declaraţiilor privind anumite produse din plastic de unică folosinţă în format electronic, contribuabilii se înregistrează la Administraţia Fondului pentru Mediu, în serviciul „Depunere declaraţii on-line” existent pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, www.afm.ro.
 • Transmiterea declaraţiilor privind anumite produse din plastic de unică folosinţă în format electronic se face numai după ce contribuabilul şi-a dat acordul cu privire la comunicarea datelor printr-o reţea de comunicaţii electronice.
 • Data depunerii declaraţiei privind anumite produse din plastic de unică folosinţă este data înregistrării acesteia pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, astfel cum a fost comunicată contribuabilului prin mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaraţiei.

Termenele de declarare a obligaţiilor privind anumite produse din plastic de unică folosinţă sunt prevăzute în actele normative în vigoare, astfel:

 • anual, până la data de 25 februarie inclusiv, pentru obligaţiile de declarare aferente anului precedent, reprezentând:
 1. cantităţile introduse pe piaţă în anul precedent celui în care se raportează de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională produse din plastic de unică folosinţă enumerate în partea A din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului;
 2. cantităţile introduse pe piaţă şi cantităţile colectate în anul precedent celui în care se raportează de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională produse din plastic de unică folosinţă enumerate în partea F din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului;
 3. procentul de material reciclat din sticle PET pentru băuturi, enumerate în partea F din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, care conţin plastic reciclat, de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională produse din plastic de unică folosinţă enumerate în partea F din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului;
 4. cantitatea de material reciclat introdusă pe piaţă de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET.

Prima perioadă de raportare este anul calendaristic 2022, cu excepţia celor prevăzute la lit. c) şi d), pentru care prima perioadă de raportare este anul calendaristic 2023.

Ca în majoritatea actelor normative și acest Ordin prezintă câteva aspecte neclare:

 • La Tabelul 2, punctul 2 din Ordin – „Greutatea materialului reciclat introdus pe piaţă pentru a fi încorporat în sticle PET în anul de raportare (în tone)” cine raportează dacă de exemplu, reciclatorul este din afara României?
 • Când vor fi raportate produsele SUP – la introducerea pe piață? (de exemplu am achiziționat 1000 t, le raportez la momentul achiziției sau când le distribui pentru consum – ex 100t/lună?)
 • Ordinul nu evidențiază clar că și agenții economici din sectorul HoReCa trebuie să se înscrie în AFM și trebuie să raporteze produsele SUP
 • Nu este specificat dacă OIREP-urile vor putea prelua mai multe ambalaje SUP decât au fost puse pe piață de producătorii pe care îi reprezintă

 

Puteți citi și:

Comisia Europeana a publicat un ghid pentru armonizarea normelor privind plasticul de unică folosință