Consumul de articole de hârtie (de scris și utilitară: hârtie igienică, șervețele, prosoape de hârtie etc.), centralizat pe lunile anului 2021 (Atenție: nu pentru anul 2022!).

Vă recomandăm să adunați aceste date din documentele de recepție ale acestor produse și vă rugăm să completați chestionarul de mai jos în funcție de documentele de recepție pe care le aveți.

Note:

  • din documentele de recepție ale acestor produse se pot prelua doar datele privind numărul acestora;
  • pentru că nu putem aduna, pentru analiză, topuri de hârtie + pachete de șervețele + role de hârtie igienică etc., vom avem nevoie ca aceste cantități să fie exprimate în aceeași unitate de măsură (kg) ceea ce ne obligă ca, ulterior, să înmulțim numărul de produse cu greutatea specifică a fiecărui produs (nu trebuie să faceți Dvs această înmulțire).

Pentru a putea efectua calculul, vă rugăm să completați și greutatea specifică a fiecărui produs de hârtie recepționat. Vă oferim câteva exemple de greutăți specifice pentru cele mai folosite produse de hârtie, pentru a vă ajuta în completarea chestionarului, la adresa https://ecoteca.ro/greutate_hartie.