SIGUREC

Cum a amânat HG 1214/2022 implementarea Sistemului Garanție – Returnare (SGR)

SIGUREC

Sursa foto: Ecoteca

Pentru actorii din industria deșeurilor și persoanele care au urmărit subiectul implementării SGR în Romania în ultimii ani, amânarea SGR de la data inițială prevăzută în HG 1074/2021 (1 octombrie 2022) până la data de 30 noiembrie 2023 nu a reprezentat nici o surpriză.

Termenul a fost schimbat oficial abia în data de 6 octombrie când a fost publicată HG 1214/2022 pentru modificarea HG 1074/2021 privind implementarea SGR (un act normativ încălcat aproape în totalitate).

Ecoteca a realizat un tabel comparativ pentru a fi urmărite mai ușor modificările legislative aduse de HG 1214/2022. Îl puteți consulta aici.

Modificări importante aduse de HG 1214/2022

Art. 1, alin. (3) De la data intrării în funcţiune a SGR, obligaţiile producătorilor aferente răspunderii extinse a acestora în ceea ce priveşte colectarea şi reciclarea deşeurilor provenite de la ambalajele SGR se vor îndeplini exclusiv în cadrul SGR.

Art. 3, alin (1) Producătorii care introduc pe piaţa naţională produse ambalate prevăzute la art. 1 alin. (1) au obligaţia de a se înregistra în SGR cu cel puţin 150 de zile înainte de data prevăzută la art. 10 alin. (1).

• Bineînteles, țintele de returnare au fost decalate – Astfel, producătorii prin intermediul administratorului SGR, sunt obligaţi să realizeze următoarele obiective minime anuale de returnare a ambalajelor SGR:
a) 65% sticlă, 65% plastic, 65% metal pentru anul 2024;
b) 75% sticlă, 80% plastic, 80% metal pentru anul 2025;
c) 85% sticlă, 90% plastic, 90% metal începând cu anul 2026.

La articolul 25, după alineatul (4) se introduce alin. (6), cu următorul cuprins:  În cazul prelungirii termenului de intrare în funcţiune a SGR conform alin. (5), obiectivele anuale de returnare a ambalajelor SGR pentru anul 2024, stabilite la art. 4 alin. (2) lit. a), se calculează doar pentru perioada cuprinsă între data intrării în funcţiune a SGR şi data de 31 decembrie 2024.

La articolul 8, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (5*1), cu următorul cuprins:

Operatorul punctelor de returnare prevăzute la alin. (1) şi art. 7 este obligat să ţină evidenţa numărului total al ambalajelor SGR care au fost returnate acestuia, defalcat pe tip de material şi volum, precum şi evidenţa garanţiilor plătite către consumatori la punctul de returnare, respectiv încasate de la administratorul SGR.

Art. 10, alin. (4) Stocurile pot fi introduse pe piaţă, respectiv comercializate, după caz, cel târziu până la data de 31 decembrie 2024, dată după care introducerea acestora pe piaţa naţională, respectiv comercializarea lor este interzisă

La art 10, alin (5) În cazul bunurilor importate sau achiziţionate intracomunitar după data intrării în funcţiune a SGR nu se aplică interdicţia prevăzută la alin. (4) dacă respectivele bunuri sunt inscripţionate înainte de prima furnizare pentru distribuire, consum sau utilizare.

Să ne reamintim de ce nu a fost demarat Sistemul Garanție – Returnare la data de 1 octombrie

 

Din octombrie anul trecut de când a fost publicată HG 1074/2021, lucrurile s-au mișcat mult prea greu.

Dacă inițial era stipulat că organizația care dorea să fie desemnată ca administrator SGR trebuia să depună documentația necesară în 90 de zile de la publicarea HG 1074/2021, ulterior termenul a fost prelungit pentru data de 4 martie 2022 (prin HG 165/2022 – publicată pe data de 4 februarie 2022).

Singurele activități bifate (făcute publice) au fost:

 • Publicarea procedurii de selecţie a administratorului sistemului de garanţie-returnare prin Ordinul nr. 459/2022 (în vigoare de la 25 februarie 2022)
 • Societatea RetuRO Sistem Garanție Returnare S.A. s-a constituit conform cadrului legal ca administrator al sistemului și a depus dosarul de acreditare în termenul stabilit (4 martie a.c.). Conform legii, RetuRO avea la dispoziție 30 de zile pentru a coopta ca acționar Statul Român, prin autoritatea publică pentru protecția mediului. Dar statul a pus bețe în roate și aici….

Ce s-a întâmplat în lunile următoare

 • În data de 2 iunie Ministerul Mediului lansa în dezbatere publică un proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HG 1074/2021 prin care se încerca în mod abuziv naționalizarea SGR – până în prezent nu a fost prezentat nici un update legat de stadiul acestui proiect legislativ. Găsiți mai multe detalii despre proiect aici.
 • În schimb,  în următoarea lună, la data de 5 iulie, Ministerul Mediului publica un nou proiect de ordonanță despre …. „nimic”, adoptat în cele din urmă prin Ordonanţa nr. 13/2022.

Nici de această dată, noua ordonanță nu aducea clarificările necesare solicitate de industrie de 11 luni deja, în schimb, preciza că Ministerul Mediului poate înfiinţa sau poate participa, în numele statului, în cadrul societăţilor cu capital de stat, care au ca obiect de activitate măsuri de implementare a SGR.

Altă preocupare a Ministerului – stipularea clară în lege a folosirii veniturilor AFM pentru finanțarea capitalului Ministerului Mediului necesar în SGR.

Într-un final, după luni bune de întârzieri, pe data de 26 august a fost publicată în Monitorul Oficial HG 1059/2022 privind desemnarea administratorului sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, respectiv S.C. RetuRo Sistem Garanție Returnare – S.A.

Cerințe utopice incluse în HG 1074/2021

 • Producătorii care intenţionează să introducă pe piaţa naţională produsele ambalate ulterior împlinirii termenului de 90 de zile de la data publicării pe pagina de internet a Ministerului Mediului privind desemnarea administratorului SGR au obligaţia de a se înregistra în SGR cu cel puţin 30 de zile înainte de introducerea pe piaţa naţională a produselor ambalate în ambalaje SGR.
 • Comercianţii care se înfiinţează sau încep comercializarea de produse în ambalaje care fac obiectul SGR ulterior împlinirii termenului de 90 de zile de la data publicării pe pagina de internet a Ministerului Mediului privind desemnarea administratorului SGR au obligaţia de a se înregistra în SGR cu cel puţin 30 de zile înainte de comercializarea produselor în ambalaje SGR.

Aspecte care necesită clarificări legislative dar nu au fost luate în seamă până acum

 • Problema stocurilor de produse neetichetate conform SGR

Din perspectiva comercianților dar și a producătorilor, pentru simbolurile SGR aplicate pe etichetă trebuie să existe o perioadă suficientă de tranziție (stoc de tranziție) – pentru a evita sincopele în lanțul de aprovizionare sau risipa de produse în stare bună care nu mai pot fi comercializate fiindcă nu sunt purtătoare ale marcajelor corespunzătoare care le încadrează în sistemul SGR (identificatorul SGR și un cod de bare național).

În momentul de față în HG 1074 este precizat că  începând cu data intrării în funcţiune a sistemului de garanţie-returnare, este interzis a se introduce sau a face disponibile pe piaţa naţională produse ambalate în ambalaje SGR care nu poartă marcajul care indică apartenenţa la SGR (articolul 22, alin 6).

În HG 1214/2022 este precizat că  „Este interzisă introducerea pe piaţa naţională a produselor ambalate în ambalajele SGR dacă acestea nu sunt inscripţionate în condiţiile prevăzute la art. 22, cu excepţia produselor care se află în stocul producătorilor sau comercianţilor la data prevăzută la alin. (1)”. (n. red. 30 noiembrie 2023) – art 10, alin 3

Stocurile prevăzute la pot fi comercializate cel târziu până în data de 31 decembrie 2024, dată după care comercializarea lor este interzisă pe teritoriul naţional (articolul 10, alin. 4).

Totodată se menționează că:

Art. 10, alin (5) „În cazul bunurilor importate sau achiziţionate intracomunitar după data intrării în funcţiune a SGR nu se aplică interdicţia prevăzută la alin. (4) dacă respectivele bunuri sunt inscripţionate înainte de prima furnizare pentru distribuire, consum sau utilizare.

Sunt necesare în continuare clarificări privind acest aspect.

 • Este necesar să fie elaborată și adoptată o metodologie nouă de raportare– SGR vine cu un sistem de raportare diferit la nivel de unități de ambalaje (nu se va raporta în tone de material așa cum se procedează în prezent pentru restul tipurilor de deșeuri).
 • În continuare sunt necesare clarificări fiscale, mai ales cum va fi tratată din punct de vedere fiscal valoarea garanției (în mod normal garanția nu ar trebui să fie purtătoare de TVA, model adoptat și în celelalte state care au implementat SGR).
 • Importanța securizării investițiilor (de 80 milioane EURO) de către statul român, proporțional obligațiiilor care îi revin ca parte din Acționariat (cu procent de 20%)
 • Dacă identificarea ambalajelor se va face la nivel de sortiment (adică un singur cod de bare pentru toate sticlele dintr-un anumit produs), cum va putea SGR identifica și deconta ambalajele vândute în România dintre cele care au un singur cod de bare pentru mai multe țări (iată aici numeroase exemple). Asta înseamnă returnare de garanții pentru ambalaje pentru care aceste garanții nu au fost încasate. Va plăti producătorul român (și, mai departe, consumatorul român) garanțiile ambalajelor din statele din regiune?
 • Trebuie să obțină magazinele care vor organiza punctele de returnare autorizații de construire și de mediu?
 • Fiecare comerciant – mare sau mic– va avea obligația de a asigura colectarea ambalajelor incluse în sistem, măsură obligatorie atât pentru comercianții care au magazine de peste 200 mp suprafață de vânzare cât și pentru cei care sunt sub 200 mp. În fapt, însă, reglementarea spune altceva: comercianții mici ca suprafață se pot asocia și pot organiza puncte de colectare cu primăriile. Nu vor fi arondate pe regiuni sau alte criterii, fiecare comerciant va avea această obligație. Modul în care o vor îndeplini este însă neclar. Câți comercianți se vor asocia, care este criteriul de distanță până la cumpărători, cum arată o astfel de asociere, care sunt responsabilitățile fiecărui asociat, cine pe cine plătește, unde se amplasează punctele de colectare și cine le administrează? E neclar.
 • Cum vor fi reglementate excepțiile existente în articolul 17 din HG 1074/2021?
Feliciu Paraschiv – vicepresedinte, Asociaţia Naţională a Comercianţilor Mici şi Mijlocii din România (ANCMMR), organizație care nu a fost inclusă în societatea RetuRO amintea câteva temeri legitime ale comercianților în cadrul Econet meetings: sistemul depozit în România” – un eveniment organizat în data de 6 iulie de Higgins și AHK Romania în cadrul Hotspot Workhub:
„Din aproximativ 88 000 de comercianți, 40 000 vor fi obligați să intre în SGR iar foarte mulți se vor alătura voluntar, (…) în principiu, estimăm că aproximativ 70 000 de comercianți vor fi angrenați în sistem…”
• Chiar dacă spațiile în care se vor depozita ambalajele nu vor mai avea nevoie de autorizații de mediu, vor fi necesare reautorizări de la DSV, DSP, ISU (având în vedere că ambalajele sunt ușor inflamabile)
Spațiul de depozitare redus – un studiu intern al asociației a arătat că dacă se vor întoarce toate ambalajele vândute într-o săptămână în spațiul inițial de vânzare, deja 30-40 % din capacitatea acestuia ar fi acoperită; prin urmare, trebuie identificate soluții care să permită strivirea ambalajelor de către comercianții care nu au suficient spațiu de depozitare.
Frecvența de ridicare – Reprezentanții RetuRO au în vedere preluarea ambalajelor de către distribuitorii de marfă – este o măsură bună, dar necesită negocieri cu distribuitorii și stabilirea unor atribuții clare pentru ridicarea la timp a ambalajelor
Evidența contabilă a ambalajelor: dacă în momentul de față se ține evidența doar pentru conținut/produs, după implementarea SGR, va fi necesară o evidență separată pentru ambalajul în care este lichidul, ambalajul gol și ambalajul predat; deci pe un cod de bare vor fi necesare 4 evidențe diferite – sugestia Dlui Paraschiv – pentru a facilita modul de păstrare a acestor evidențe este nevoie ca administratorul SGR să pună la dispoziție în mod gratuit o platformă pentru micii comercianți unde vor raporta în timp real ambalajele SGR.

Și discuția poate continua la nesfârșit… Așteptăm un act normativ care să reglementeze toate aceste aspecte și să impună termene realiste pentru demararea și implementarea SGR.

 

Articol scris in colaborare ECOTECA – www.ExpertDeseuri.ro

 

Puteți citi și:

Termenul de 1 octombrie 2022 pentru demararea Sistemului Garanție – Returnare (SGR) pare tot mai nerealist – De ce? Au explicat reprezentații RetuRO în cadrul Forumului de Mediu

În ce stadiu sunt pregătirile pentru implementarea Sistemului Garanție – Returnare (SGR) – Va fi demarat la data de 1 octombrie 2022?

Sistemul Garanție – Returnare (SGR) – Ce măsuri sunt necesare pentru a deveni funcțional. Acum nu e.

Încă un proiect de Ordonanță privind implementarea SGR se află în dezbatere publică

Ministerul Mediului a lansat în dezbatere publică o Hotărâre pentru modificarea și completarea HG nr. 1074/2021 privind SGR – Sistemul Garanție-Returnare

Patrick Wiedemann, CEO RLG – Soluții pentru evitarea fraudării Sistemului Garanție-Returnare (SGR) în România

Pregătirea Sistemului Garanție-Returnare (SGR) în Scoția – ce poate fi adaptat la sistemul românesc?

Gheorghe Loloiu, RLG România – Care sunt riscurile implementării Sistemului Garanție-Returnare (SGR) și cum pot fi evitate

Bună practică – Sistemul Garanție-Returnare (SGR) în Lituania – cum funcționează la 6 ani de la implementare

Și Bulgaria va introduce Sistemul Garanție-Returnare (SGR) – În ce stadiu se află acum