eco insula 1

Cum vor arăta insulele ecologice digitalizate de colectare a deșeurilor finanțate prin PNRR

eco insula 1

Sursa foto: Eurosalub și Brai Cata

Aproape 14 000 de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor trebuie puse în funcțiune până la 30 iunie 2026.

Bugetul din Planul National pentru Redresare și Reziliență (PNRR) alocat acestor investiții este de 200,1 mil. euro.

Beneficiarii eligibili vor fi Unitățile Administrativ-Teritoriale (inclusiv subdiviziunile/sectoarele acestora) organizate la nivel de municipiu și oraș.

Insulele ecologice sunt compuse dintr-un ansamblu de containere pentru colectarea separată a deșeurilor:

 • Subterane (care necesită lucrări de construcții și montaj) sau supraterane (care nu necesită construcții și montaj)
 • protejate anti-vandalism și împotriva accesului neautorizat,
 • dotate cu acces digitalizat pentru persoanele fizice arondate,
 • modul GSM pentru transmisie date,
 • bază de date privind beneficiarii serviciului și
 • interfață de facturare pentru toate UAT-urile beneficiare.
 • Datele sunt agregate și utilizate într-un sistem digital, instrument principal de monitorizare și raportare. Sunt colectate informații privind volumele și tipurile de deșeuri colectate precum și persoanele care introduc deșeurile în containere. (Sectiunea 3.1.8 din Ghidul de finanțare)

Fiecare insulă ecologică trebuie să deservească minimum 200 de locuitori/apartamente. (Sectiunea 3.1.5 din Ghidul de finanțare)

Prin intermediul acestei măsuri vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice pentru înființarea și dotarea de insule ecologice digitalizate (ansamblu de containere), pentru următoarele fluxuri de deșeuri colectate separat:

 • deșeuri de hârtie și carton,
 • deșeuri de plastic,
 • deșeuri metalice,
 • deșeuri de sticlă,
 • deșeuri biodegradabile,
 • deșeuri reziduale.

Prin cererea de finanțare, solicitantul poate opta pentru fiecare tip de insulă ecologică digitalizată, anume subterană sau supraterană, fie pentru o combinație între tipurile puse la dispoziție, cu încadrarea în numărul total de insule precizat în tabelul de mai jos.

insule

Sursa foto: Ghid PNRR – 2022/C3/S/I.1.B

Operarea insulelor ecologice digitalizate va fi realizată de către serviciul specific de salubritate din cadru primăriei sau de către operatorul de salubritate desemnat la nivelul UAT la momentul finalizării proiectului de investiții.

Găsiți ghidul de finanțare pentru construirea de insule ecologice digitalizate aflat în dezbatere publică aici.Anexe

Cum vor arăta insulele ecologice digitalizate

01

Ecoinsulă inteligentă din gama „Trapez”. Sursa foto: Eurosalub și Brai Cata

Insulele digitalizate sunt de mai multe dimensiuni (de exemplu cu 3, 5 sau 8 „guri” de încărcare dispuse pe una sau mai multe laturi și cu una sau două uși laterale pentru golire)

Găsiți mai jos un model de sistem deja instalat în municipiul Brașov complet funcțional.

Dotările ecoinsulei vor contribui la păstrarea evidenței gestiunii deșeurilor și strângerea informațiilor necesare pentru predarea rapoartelor către autoritățile de mediu

 • Deschidere electro-mecanică a ușii frontale pentru golirea containerelor
  02

  Sursa foto: Eurosalub și Brai Cata

 • Deschiderea este comandată cu ajutorul cardurilor cu cod QR, utilizate de catre operatorii de salubrizare responsabili cu golirea containerelor
 • Sistem de gestiune cu posibilitatea exportării datelor în fișiere de tip .xls (sau alt format interfațabil)
 • Display – format dintr-un cititor optic de coduri QR
 • Senzori de nivel, privind gradul de umplere al containerelor si avizarea operatorului cand este necesară golirea acestora
 • Sistem de protecție cu senzori, la nivelul gurilor de încărcare, pentru a bloca închiderile accidentale
 • Sistem automat de pulverizat enzime amplasat deasupra containerelor destinate deșeurilor menajere
 • Panou fotovoltaic la care sunt legate două baterii de acumulare
 • Racord interior pregătit pentru legarea la curent electric (220V)
 • Sistem de supraveghere cu camere video
 • Sistem de cântărire pentru fracțiile de deșeuri depuse
 • Imprimantă pentru eliberare bon cu cantitate depusă
 • Containere de 1100l fără capac pentru fiecare gură de încărcare

 

03

Sursa foto: Eurosalub și Brai Cata

 

1

Sursa foto: Eurosalub și Brai Cata

 

2

Sursa foto: Eurosalub și Brai Cata

 

3

Sursa foto: Eurosalub și Brai Cata

 

4

Sursa foto: Eurosalub și Brai Cata

5

Sursa foto: Eurosalub și Brai Cata

 

6

Sursa foto: Eurosalub și Brai Cata

7

Sursa foto: Eurosalub și Brai Cata

 

CARACTERISTICILE SISTEMULUI DE GESTIUNE a insulei

 • Identificarea utilizatorului
 • Posibilitatea de autorizare sau blocare a unui utilizator, de a folosi ecoinsula
 • Lista depunerilor efectuate de catre un utilizator pe fiecare tip de deseu
 • Identificarea fractiei de deseu, dupa codul QR de pe sac
 • Transmiterea datelor catre server in timp real
 • Supravegherea senzorilor de deschidere a gurilor de incarcare
 • Deschiderea gurilor de incarcare
 • Supravegherea senzorilor de siguranta la gurile de incarcare
 • Alarma usa frontala, usi laterale sau gura de incarcare ramase deschise
 • Sistem de pulverizat enzime
 • Monitorizarea sacilor depusi in ecoinsula
 • Senzor de nivel pentru transmiterea gradului de umplere al containerelor
 • Indicarea gradului de incarcare al bateriilor
 • Monitorizarea sistemului de supraveghere video
 • Eliberare bon cu cantitatea de deseu depusa in ecoinsula
 • Informatii privind numarul de goliri ale containerelor (data,ora)
 • Informatii privind numarul de deschideri efectuate la usile laterale si la usa frontala
 • Posibilitatea resetarii ecoinsulei, de la distanta
 • Elaborare diverse statistici
 • Export date fisier .xls
 • Transmitere alarme prin mail si sms in timp real
 • MONITORIZAREA INTREGULUI SISTEM DE GESTIUNE SE POATE FACE DE PE LAPTOP/TELEFON MOBIL

Puteți urmări o filmare care arată cum funcționează o ecoinsulă plasată în cartier Racadau-Brasov aici.

Puteți urmări o filmare care arată cum funcționează un distribuitor de saci aici.

 

Articol scris in colaborare ECOTECA – www.ExpertDeseuri.ro

 

Puteți citi și:

Primele ghiduri de finanțare din PNRR pentru investiții în managementul deșeurilor au fost lansate în consultare publică

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Noi oportunități de finanțare în sectorul de mediu

Raul Pop, co-fondator Coaliția pentru Economia Circulară (CERC): Urgențe și oportunități privind economia circulară

Eurostat: Unde au fost exportate deșeurile UE în 2021?

Directiva-cadru privind deșeurile va fi revizuită – Propunerea se află în dezbatere publică