WhatsApp Image 2023 07 25 at 16.45.14 2

Declarația privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu se modifică de la 1 ianuarie 2024, conform Ordinului nr. 3173/2023

WhatsApp Image 2023 07 25 at 16.45.14 2Ordinul 3173/2023 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare a acestuia a fost publicat în data de 20 decembrie 2023 în Monitorul Oficial.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă OM 591/2017 privind modelul vechi de declarație

Noul Ordin solicită evidența:

  • Cantităţilor de deşeuri municipale şi deşeuri din construcţii şi desfiinţări, încredinţate în vederea eliminării finale prin depozitare
  • Cantităţilor de deşeu CLO (compost-like-output)) verificate de Garda Naţională de Mediu şi consemnate într-un proces-verbal de constatare
  • Numărului de pungi de transport, greutatea, fiecare material component al acestora, precum şi grosimea peretelui respectivelor pungi, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici
  • Cantităţilor de produse ambalate în ambalaje primare nereutilizabile prevăzute în Hotărârea Guvernului  1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile.

Puteți consulta ordinul și instrucțiunile de completare a declarației aici.

 

0 1 2 3

4