1 1

Eurostat: În 2021 România a reciclat 11,3% din deșeurile municipale

Așa cum ne-am obișnuit, datele privind ratele de reciclare din anii 2020-2021 sunt provizorii, fiindcă avem în continuare dificultăți de colectare și raportare a datelor.

1

Sursa foto: Eurostat

România a generat „doar” 302 kg de deșeuri municipale/cap de locuitor, comparativ cu media europeană de 503 kg/cap locuitor.

49% din deșeurile municipale din UE au fost reciclate (reciclarea materialelor și compostare) în 2021.

2

Sursa foto: Eurostat

Chiar dacă în UE se generează mai multe deșeuri, cantitatea totală de deșeuri municipale depozitate a scăzut. În perioada de referință 1995-2021, totalul deșeurilor municipale depozitate în UE a scăzut cu 67 de milioane de tone, sau cu 55%, de la 121 de milioane de tone (286 kg/cap de locuitor) în 1995 la 54 milioane de tone (121 kg/cap de locuitor) în 2021. Aceasta corespunde unei scăderi medii anuale de 3,0 %. De asemenea, pentru perioada mai scurtă 2006-2021, depozitele de deșeuri au scăzut în medie cu 3,0 % pe an.

Drept urmare, rata depozitării deșeurilor în UE a scăzut de la 61% în 1995 la mai puțin de 23% în 2021.

Această reducere poate fi parțial atribuită implementării legislației europene, de exemplu Directiva 62/1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje.

Până în 2001, statele membre UE trebuiau să recupereze cel puțin 50% din toate ambalajele introduse pe piață. Având în vedere obiectivul de recuperare revizuit de 60% care trebuia atins până la 31 decembrie 2008, a existat o nouă creștere a cantității de deșeuri de ambalaje colectate separat. Până la 31 decembrie 2025, 65% din deșeurile de ambalaje trebuie reciclate.

În plus, Directiva 31/1999 privind depozitele de deșeuri prevedea că statele membre ale UE erau obligate să reducă cantitatea de deșeuri municipale biodegradabile care ajung la depozite la 75 % până la 16 iulie 2006, la 50 % până la 16 iulie 2009, la 35 % până la 16 iulie 2016 și la 10% până în 2035. Reducerea a fost calculată pe baza cantității totale de deșeuri municipale biodegradabile produse în 1995. Directiva a determinat țările să adopte diferite strategii pentru a evita trimiterea fracției organice a deșeurilor municipale la groapa de gunoi, și anume compostarea (inclusiv fermentare), incinerare și pretratare, cum ar fi tratarea mecano-biologică (inclusiv stabilizarea fizică).

Drept urmare, cantitatea de deșeuri reciclate (reciclarea materialelor și compostarea) a crescut de la 37 de milioane de tone (87 kg pe cap de locuitor) în 1995 la 115 milioane de tone (257 kg pe cap de locuitor) în 2021, cu o rată medie anuală de 4,3 %.

Ponderea totală a deșeurilor municipale reciclate a crescut de la 19% la 49%.

3

Sursa foto: Eurostat

 

Deșeurile generate în UE în 2020 din activități economice și gospodării 

 

În 2020, totalul deșeurilor generate în UE de toate activitățile economice și de gospodării s-a ridicat la 2 153 milioane de tone sau 4 813 kg pe cap de locuitor.

39,2 % din deșeuri au fost reciclate și 32,2% depozitate în UE în 2020.

În UE:

  • deșeurile de construcții reprezintă 37,5% din totalul deșeurilor generate în 2020
  • au fost urmate de minerit (23,4 %),
  • servicii de deșeuri și apă (10,8 %),
  • producție (10,7 %) și
  • gospodării (9,4 %);
  • restul de 8,2 % au fost deșeuri generate din alte activități economice, în principal servicii (4,4 %) și energie (2,3 %).

4

5

În 2020, 46,7 % din deșeurile periculoase tratate în UE au fost valorificate:

  • 38,5 % prin reciclare sau rambleiere (echivalentul a 64 kg pe locuitor) și
  • 8,3 % prin valorificare energetică (14 kg pe locuitor), vezi Figura 8.

Restul de 53,3 % au fost incinerate fără recuperare de energie (5,8 % sau 9,7 kg pe locuitor), depozitate în sau pe pământ sau prin tratare a terenului (22,1 % sau 36,9 kg pe locuitor) sau eliminate pe altă cale (25,3 % sau 42,3 kg pe locuitor).

6

 

7

Mai multe statistici găsiți aici.

 

Puteți citi și:

Eurostat: În 2019 România a reciclat 44,6 % din deșeurile de ambalaje

Eurostat: Unde au fost exportate deșeurile UE în 2021?

Curtea Europeană de Conturi: Peste 50% din deșeurile periculoase generate în UE sunt depozitate

Retrospectiva 2021-2022: industria reciclării hârtiei

Gestionarea deșeurilor de construcții în UE versus România versus SUA