WhatsApp Image 2023 07 25 at 16.45.14 2

Gestionarea sticlelor de plastic conform OG 6/2021 privind reducerea plasticului de unică folosință SUP

WhatsApp Image 2023 07 25 at 16.45.14 2

Sursa foto: Ecoteca

 

Potrivit OG 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (plastic de unică folosință –single use plastic – SUP)  începând cu 3 iulie 2024 produsele din plastic de unică folosinţă ale căror dopuri şi capace sunt din plastic, pot fi introduse pe piață numai dacă dopurile şi capacele rămân ataşate de recipiente în timpul etapei de utilizare preconizată a produselor (dopurile sau capacele metalice cu garnituri din plastic nu se consideră ca fiind fabricate din plastic) – artic. 6, alin 1;

Ce categorii de recipiente din plastic sunt vizate de aceste măsuri

 • Recipientele pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri, şi anume recipientele utilizate pentru a conţine lichide, cum ar fi sticlele pentru băuturi, inclusiv dopurile şi capacele acestora, şi ambalajele de băuturi compozite, inclusiv dopurile şi capacele acestora, dar nu şi:
 1. a) recipientele din sticlă sau metal cu dopuri şi capace din plastic;
 2. b) recipientele pentru băuturi destinate şi utilizate pentru alimentele destinate unor scopuri medicale speciale, care sunt în formă lichidă
 • Sticlele pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri, inclusiv dopurile şi capacele acestora, dar nu şi:
 1. a)sticlele din sticlă sau metal pentru băuturi cu dopuri şi capace din plastic;
 2. b)sticlele pentru băuturi destinate şi utilizate pentru alimentele destinate unor scopuri medicale speciale, care sunt în formă lichidă

Obligațiile operatorilor economici care introduc pe piața națională sticle PET pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri, inclusiv dopurile şi capacele acestora

 • începând cu 2025, sticlele pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri, inclusiv dopurile şi capacele acestora având drept componentă principală polietilentereftalatul, denumite „sticle PET”, trebuie să conţină plastic reciclat în proporţie de cel puţin 25%, calculat ca medie pentru toate sticlele PET introduse pe piaţa naţională – 6, alin 4a);
 • începând cu 2030, sticlele pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri, denumite „sticle PET”, trebuie să conţină plastic reciclat în proporţie de cel puţin 30%, calculat ca medie pentru toate astfel de sticle introduse pe piaţa naţională – 6, alin 4b);
 • operatorii economici care introduc pe piaţă sticle PET pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri, inclusiv dopurile şi capacele acestora, care conţin plastic reciclat, sunt obligaţi să comunice anual la Administraţia Fondului pentru Mediu procentul de material reciclat din acestea, până la 25 februarie a anului următor raportării. – 6, alin 5;
 • operatorii economici care introduc pe piaţă plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET sunt obligaţi să comunice anual la Administraţia Fondului pentru Mediu cantitatea de material reciclat din acestea, până la 25 februarie a anului următor raportării 6, alin. 6; – respectând cerințele Ordinului nr. 185/2023  care aprobă modelul şi conţinutul formularului „Declaraţie privind anumite produse din plastic de unică folosinţă”
 • operatorii economici care introduc pe piaţă sticle PET pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri, inclusiv dopurile şi capacele acestora, au obligaţia să asigure:
  • colectarea unei cantităţi egale cu 77% ca greutate a produselor de plastic de unică folosinţă introduse pe piaţă într-un anumit an, până în 2025; -artic. 9, alin. 2a) – încălcarea dispozițiilor se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice şi de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice;
  • colectarea unei cantităţi egale cu 90% ca greutate a produselor de plastic de unică folosinţă introduse pe piaţă într-un anumit an, până în 2029; -artic. 9, alin. 2b) – încălcarea dispozițiilor se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice şi de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice.
 • obligaţia de colectare  se poate realiza prin intermediul unei organizaţii care implementează răspunderea extinsă a producătorului, individual pentru deşeurile proprii produse după consumul respectivelor produse sau printr-un sistem de garanţie-returnare -artic. 9, alin. 3
 • trebuie să implementeze prin intermediul unei organizaţii răspunderea extinsă a producătorilor până la 31 decembrie 2024 (artic. 8, alin. 1);
  • operatorii economici care introduc pe piaţă sticle PET pentru băuturi sunt obligaţi să declare anual la Administraţia Fondului pentru Mediu cantităţile introduse pe piaţă şi cantităţile colectate -artic. 9, alin. 4 – încălcarea dispozițiilor se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice şi de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice
 • produsele din plastic de unică folosinţă PET introduse pe piaţă sunt considerate ca fiind egale cu cantitatea de deşeuri generate de produsele respective, inclusiv sub formă de deşeuri, în acelaşi an. -artic. 9, alin. 6
 • să acopere, în măsura în care nu sunt deja acoperite, următoarele costuri (artic. 8, alin. 3):
  • a) costurile legate de măsurile de sensibilizare menţionate mai jos
  • b) costurile de colectare a deşeurilor aferente produselor care sunt aruncate în sistemele publice de colectare organizate de autoritatea publică locală, inclusiv infrastructura şi funcţionarea acesteia, precum şi ale transportului şi tratării ulterioare a deşeurilor respective;
  • c) costurile de curăţare a deşeurilor rezultate din respectivele produse aruncate în afara sistemului public de colectare, precum şi ale transportului şi tratării ulterioare a acestora.

Obligațiile autorităților publice locale

 • Autoritățile publice locale au obligaţia ca începând cu data de 1 ianuarie 2022 să organizeze, să gestioneze şi să coordoneze un sistem public pentru colectarea separată a deşeurilor produse după consumul produselor din sticlele PET – art. 9, alin. 1. – se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, neîndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin autorităţilor administraţiei publice locale;
 • Autorităţile administraţiei publice locale sau, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, după caz, pun la dispoziţia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului şi agenţiei pentru protecţia mediului Bucureşti, anual, în format electronic, cantităţile colectate prin sistemele menţionate la alin. (1), până la data de 30 aprilie a anului următor raportării. -artic. 9, alin. 7

 

Obligațiile autorităților publice centrale

 • Pentru fiecare an calendaristic autoritatea publică centrală din domeniul mediului şi autoritatea publică centrală din domeniul economiei transmit Comisiei un raport conţinând următoarele:
  • date privind sticlele PET care au fost colectate separat în fiecare an, pentru a demonstra atingerea obiectivelor de colectare separată, reespectiv colectarea unei cantităţi egale cu 77% ca greutate a produselor de plastic de unică folosinţă introduse pe piaţă într-un anumit an, până în 2025 – artic 13, alin 1c).
  • informaţii privind conţinutul de material reciclat în sticlele pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri, pentru a demonstra atingerea obiectivelor, respectiv sticlele trebuie să conţină plastic reciclat în proporţie de cel puţin 25%, începând cu 2025 și trebuie să conţină plastic reciclat în proporţie de cel puţin 30%, începând cu 2030 – artic 13, alin 1d).
 • să adopte măsuri nelegislative sau legislative pentru a informa consumatorii şi pentru a stimula comportamentul responsabil al consumatorilor, în vederea reducerii deşeurilor provenite de la produsele SUP (măsuri de sensibilizare) – artic. 4, alin. 11.

 

În vederea stimulării comportamentului responsabil al elevilor/studenţilor în unităţile şi instituţiile de învăţământ, autoritatea centrală din domeniul educaţiei, prin servicii publice deconcentrate, desfăşoară activităţi de informare privind prevenirea generării deşeurilor, în general, şi prevenirea şi reducerea impactului produselor din plastic de unică folosinţă asupra mediului şi sănătăţii umane, în particular (artic. 10, alin. 3).

 

În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a  OUG 6/2021 ar fi trebuit să fi aprobată prin prin ordin comun al conducătorilor autorităţii publice centrale din domeniul mediului şi al autorităţii publice centrale din domeniul economiei Procedura de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională alternative reutilizabile durabile sau care nu conţin plastic la produsele din plastic de unică folosinţă, sticle PET care conțin plastic reciclat și plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET (artic. 4, alin. 8).

 

La 2 ani de la adoptarea OUG 6/2021 proiectul de procedură nu este publicat, a fost lansat în dezbatere publică abia la începutul lunii mai a acestui an.

Proiect: Procedura de înregistrare la AFM a celor care introduc pe piață alternative reutilizabile la produsele din plastic de unică folosinţă, sticle PET care conțin plastic reciclat și plastic reciclat pentru a fi încorporat în acestea (avocatnet.ro)

 

De reținut (aspecte importante din Ordinul nr. 185/2023 care aprobă modelul şi conţinutul formularului „Declaraţie privind anumite produse din plastic de unică folosinţă” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia)

 • Declaraţia privind anumite produse din plastic de unică folosinţă se transmite în format electronic la Administraţia Fondului pentru Mediu.
 • În vederea transmiterii declaraţiilor privind anumite produse din plastic de unică folosinţă în format electronic, contribuabilii se înregistrează la Administraţia Fondului pentru Mediu, în serviciul „Depunere declaraţii on-line” existent pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, afm.ro.
 • Transmiterea declaraţiilor privind anumite produse din plastic de unică folosinţă în format electronic se face numai după ce contribuabilul şi-a dat acordul cu privire la comunicarea datelor printr-o reţea de comunicaţii electronice.
 • Data depunerii declaraţiei privind anumite produse din plastic de unică folosinţă este data înregistrării acesteia pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, astfel cum a fost comunicată contribuabilului prin mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaraţiei.