Înscrieri la cursurile „Instruirea cadrelor didactice – gestionarea deșeurilor în unitățile de învățământ”

Instruirea face parte din activitățile proiectului ASAP România organizat în toate unitățile de învățământ din țară. Scopul proiectului este de a contribui la educarea și conștientizarea elevilor privind importanța colectării separate a deșeurilor și a protecției mediului înconjurător, în general.

În acest moment, sunt disponibile două tipuri de instruiri:

Instruirea cadrelor didactice – gestionarea deșeurilor – Modulul I
Conține instrucțiuni pentru prezentarea și dezbaterea tematicii deșeurilor în cadrul programului educațional. Explică importanța colectării separate a deșeurilor și pune accent pe bune practici de urmat în cadrul unei instituții de învățământ.

Instruire tehnică responsabili deșeuri din școli – Modulul II
Este axat pe procedurile de lucru, sistematizează legislația specifică protecţiei mediului, explică aspectele legale ale administrării deșeurilor și obligaţiile organizațiilor, cu accent pe obligațiile instituțiilor de învățământ.

__________________________________________________________________________________________________

În urma parcurgerii acestor sesiuni de instruire, cadrele didactice vor putea preda „la clasă” noțiuni despre colectarea separată a deșeurilor și reciclare.

• Durată aproximativă: 2 ore.
• Format: videoconferință online.
• După finalizarea instruirii, participanții vor primi diplomă și adeverință de participare, pentru a fi adăugate la dosarul personal al cadrului didactic.