Metodologia de raportare a administratorului SGR: Ordinul 2673/2023

Autor: Alina Mazilu

În data de 2 noiembrie 2023 a intrat în vigoare Ordinul nr. 2673/2023, care aprobă Metodologia de raportare a administratorului sistemului de garanție-returnare (SGR) – S.C. RetuRo Sistem Garanție Returnare S.A. Acest act normativ detaliază mecanismele de raportare ale administratorului SGR, precum și modalitatea de informare a publicului cu privire la returnarea ambalajelor și reciclare.

Obligațiile administratorului SGR

Ordinul nr. 2673/2023 stabilește principalele obligații ale administratorului SGR, inclusiv:

 1. Publicarea informațiilor:
  • administratorul SGR trebuie să publice pe site-ul său informații generale și periodice despre funcționarea sistemului de garanție-returnare, conform HG nr. 1.074/2021.
  • aceste informații sunt destinate consumatorilor finali și producătorilor/comercianților implicați în sistemul SGR.
 2. Educația publicului:
  • publicul trebuie să fie informat despre modalitățile de returnare a ambalajelor și educat cu privire la reciclare.
 3. Buletin lunar:
  • informațiile privind funcționarea sistemului trebuie publicate lunar și trebuie să includă date despre cantitatea de ambalaje introduse și returnate, defalcate pe tip de material (plastic, metal, sticlă).
  • datele din buletinul lunar sunt defalcate pe județe, orașe și comune în ordine alfabetică.
  • centralizarea datelor se face pe baza locației punctelor de returnare, nu a sediului operatorilor economici.
 4. Raportare trimestrială:
  • administratorul SGR trebuie să transmită rapoarte trimestriale către asociațiile de dezvoltare intercomunitară și autoritățile locale până la 25 a lunii următoare trimestrului de referință.
  • rapoartele trimestriale trebuie să includă cantitatea de ambalaje preluate, defalcată pe număr de unități, greutate și tip de material.
  • de asemenea, rapoartele trimestriale trebuie transmise și Comitetului de Supraveghere pentru monitorizarea implementării sistemului.
 5. Confidențialitatea datelor:
  • administratorul SGR trebuie să informeze Comitetul de Supraveghere despre caracterul confidențial al anumitor date din rapoarte.
 6. Sinteză anuală:
  • al patrulea raport trimestrial trebuie să conțină și o sinteză anuală a activității administratorului SGR.

Informațiile incluse în rapoarte

Rapoartele transmise de administratorul SGR trebuie să includă următoarele informații:

 • Obiective de returnare:
  • informații despre realizarea obiectivelor de returnare a ambalajelor SGR și modalitatea de încredințare spre reciclare.
 • Trasabilitatea ambalajelor:
  • modul în care se dovedește trasabilitatea ambalajelor SGR și modul în care sunt derulate campanii educaționale.
 • Date financiare:
  • informații despre încasările și plățile administratorului SGR provenite din garanții și tarife de administrare.
 • Contracte și convenții:
  • monitorizarea evoluției contractelor cu producătorii și comercianții, inclusiv refuzurile și neîndeplinirea obligațiilor contractuale, cu detalii despre demersurile întreprinse.

Implementarea Metodologiei de raportare a administratorului SGR, conform Ordinului nr. 2673/2023, reprezintă un pas important în gestionarea eficientă a sistemului de garanție-returnare. Publicul și autoritățile beneficiază de date detaliate și actualizate periodic, asigurând astfel monitorizarea și îmbunătățirea continuă a acestui sistem.