2023 07 27 12 48 17 Window

Pachetul european privind finanțarea durabilă

Pachetul european privind finanțarea durabilă

Lansat în luna iunie 2023 de Comisia Europeană, Pachetul privind finanțarea durabilă trasează direcția prin care sectorul financiar-bancar să canalizeze fluxurile de investiții către adoptarea de noi tehnologii și implementarea de proiecte care susțin tranziția ecologică în rândul clienților lor, companii private pe care le finanțează.

În mod specific, sunt adăugate activități suplimentare la taxonomia UE și sunt propuse noi norme pentru furnizorii de rating ESG (mediu, social și guvernanță) pentru a crește transparența pe piață pentru investițiile durabile.

Pachetul propune un nou set de criterii din taxonomia UE pentru activitățile economice care contribuie substanțial la unul sau mai multe din obiectivele de mediu fără caracter climatic direct (Environmental Delegated Act):

  • folosirea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine
  • tranziția către o economie circulară
  • prevenirea și controlul poluării
  • protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

În plus, în domeniul climei (Climate Delegated Act), taxonomia este extinsă pentru activitățile economice care sprijină atenuarea schimbărilor climatice care nu au fost incluse până în prezent – în special în sectorul producției și al transporturilor. Astfel, sunt incluse mai multe activități economice și, prin urmare, mai multe sectoare economice și companii, sporind șansele de a intensifica investițiile durabile. 

A diagram of a circular chart  Description automatically generated

Ce este taxonomia UE – un dicționar comun și un sistem de clasificare pentru activitățile economice care contribuie în mod substanțial la obiectivele de climă (neutralitate la orizont 2050) și mediu ale UE. Sectoarele și activitățile incluse aici intră sub incidența investițiilor verzi, sunt mai ușor finanțabile. 

Pe măsură ce aceasta devine mai stufoasă, este mai greu de înțeles de potențialii utilizatori, companii mai mari sau mai mici, așa că tot Comisia a lansat, ca parte din acest pachet, un document care sintetizează toate inițiativele în domeniul finanțării durabile lansate în ultima perioadă și cum funcționează acestea în practică pentru companii. În plus, a lansat un portal dedicat pentru navigarea prin lumea taxonomiei. 

A diagram of a company  Description automatically generated

Ce este ratingul ESG – o evaluare care acoperă componentele de mediu, social și guvernanță pentru a le oferi investitorilor și instituțiilor financiare informații de orientare pentru gestionarea riscurilor asociate investițiilor durabile. Odată cu implementarea propunerii de regulament a Comisiei,  va fi mai multă predictibilitate pentru companiile evaluate și mai multă credibilitate pentru investitori.  

Pachetul mai include și o Recomandare privind facilitarea tranziției pentru o economie durabilă adresată companiilor care doresc să contribuie la tranziția către neutralitatea climatică și durabilitatea mediului, consolidându-și în același timp competitivitatea, și care caută finanțare pentru investiții în acest scop și a celor care vor să ofere acest tip de finanțare ca să explice utilizarea instrumentelor de finanțare durabilă în acest scop. 

Pentru companii, acest pachet nu adaugă adaugă noi obligații de raportare față de cele deja stabilite prin Regulamentul privind taxonomia, dar intenționează să sporească capacitatea de utilizare și eficiența. 

Prin noile noul Environmental Delegated Act, activități și criterii asociate pentru toate cele șase obiective de mediu ale Regulamentului privind taxonomia și vor facilita raportarea acestora, permițând astfel noilor sectoare și operatori să demonstreze alinierea lor la taxonomie. Adică să obțină mai ușor finanțare pentru mai multe tipuri de activități cu impact redus/pozitiv asupra mediului.  

Prin transparentizarea ratingului ESG, companiile vor avea o mai mare claritate cu privire la modul în care sunt evaluate și vor putea lua în considerare toate riscurile și oportunitățile potențiale ale operațiunilor lor, stabilindu-și astfel prioritățile de investiții. 

Recomandarea privind facilitarea tranziției ghidează abordarea companiilor pe această temă – de exemplu, spre folosirea voluntară a taxonomiei, elaborarea de planuri pe termen mediu – și le expune inclusiv tipurile de finanțare verde, cu o abordare diferențiată pentru IMM-uri. 

Având în vedere obiectivul ca pe termen mediu, finanțarea de tranziție să crească, iar pe termen lung finanțarea verde să reprezinte mare parte din totalul finanțărilor, accesul la capital al companiilor va depinde tot mai mult de măsura în care reușesc să internalizeze aceste recomandări ale UE chiar și acolo unde nu sunt obligatorii, să își facă un plan de tranziție și să își prioritizeze investițiile spre durabilitate. Chiar și în situația în care se pot baza exclusiv pe resurse proprii, concurența s-ar putea adapta, cu impact direct asupra competitivității.

2023 07 27 12 46 07 Window

Autor: Adelina Dabu