SIGUREC

Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea HG 1074/2021 privind SGR (Sistemul Garanție -Returnare)

SIGUREC

În data de 4 mai a fost publicat pe site-ul Ministerului Mediului un nou proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HG 1074/2021 privind stabilirea SGR.

Ecoteca a realizat un tabel comparativ HG 1074/2021 – noua propunere legislativă pentru a putea verifica mai ușor modificările. Îl găsiți aici.

Principalele modificări aduse de noul proiect:

  1. este introdusă obligativitatea plății garanției și tarifului de administrare de către producători administratorului SGR doar prin transfer bancar

Artic. 4, alin (1) Producătorii sunt obligaţi:

f)să plătească administratorului SGR valoarea garanţiei aferente produselor în ambalaje SGR introduse pe piaţa naţională, până în data de 25 a lunii următoare introducerii pe piaţă a produselor;

„f) să plătească administratorului SGR prin transfer bancar valoarea garanției aferente produselor în ambalaje SGR introduse pe piața națională, până în data de 25 a lunii următoare introducerii pe piață a produselor;”

h)să plătească administratorului SGR tariful de administrare conform contractului încheiat cu administratorul SGR;

h) să plătească, prin transfer bancar administratorului SGR tariful de administrare conform contractului încheiat cu administratorul SGR, până în data de 25 a lunii următoare introducerii pe piață a produselor;”

2. sunt introduse noi clarificări privind încheierea contractelor între producători și administratorul SGR

La articolul 4, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu  următorul cuprins:

„(6) Modelul de contract  prevăzut la  alin. (1) lit. a) se aprobă pe baza propunerii înaintate de către administratorul SGR, prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.”

Spre informare artic 4, alin (1), lit a) prevede că:

 Producătorii sunt obligaţi:

  1. a)să încheie contracte cu administratorul SGR, în cel mult 60 de zile de la data înregistrării conform prevederilor  3, în vederea îndeplinirii obligaţiilor aşa cum decurg acestea din prezenta hotărâre; – n.r. – artic 3 prezintă Obligaţiile privind înregistrarea producătorilor
  2. sunt introduse noi clarificări privind încheierea contractelor și între comercianți și administratorul SGR

La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) Modelul de contract  prevăzut  la  alin. (1) lit. a) se aprobă pe baza propunerii înaintate de către administratorul SGR, prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.”

Spre informare artic 4, alin (1), lit a) prevede:

(1) Comercianţii sunt obligaţi:

a)să încheie contracte cu administratorul SGR în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din prezenta hotărâre, în cel mult 90 de zile de la data înregistrării potrivit prevederilor  5; n.r. – artic 5 prezintă Obligaţiile privind înregistrarea comercianților

 

3. este introdusă interdicția de a exporta sau vinde intracomunitar ambalajele care fac parte din sistemul SGR

La articolul 10, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu  următorul cuprins:

„(6) Este interzisă  exportarea  sau vânzarea intracomunitară a produselor în ambalajele prevăzute la art. 1 alin. (1) și inscripționate în condițiile art. 24 .”

 

4. Se introduce un tarif de administrare SGR pentru perioada 30 noiembrie 2023 – 31 decembrie 2024

La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.(4), cu următorul cuprins:

„(4) Pentru perioada 30 noiembrie 2023 – 31 decembrie 2024, valoarea tarifului de administrare este cea prevăzută în anexa nr. 2.”

Anexa nr 2

Stabilirea cuantumului tarifului de administrare și tarifului de gestionare general aplicabil în România de către administratorul SGR în perioada 30 noiembrie 2023 – 31 decembrie 2024

 

  1. Tariful de administrare
Tipul

ambalajului

SGR

Tarif de administrare
Pentru perioada

30.11.2023 – 31.12.2023

Pentru perioada

01.12.2024 – 31.12.2024

Sticlă mică (˂=500 ml)0,07000,1337
Sticlă mare (˃500ml)0,23080,3218
plastic transparent0,03330,0672
plastic albastru sau verde0,04530,0826
plastic culoare mixtă0,0754 0,1213
plastic cu barieră0,08860,1342
Metal0,00000,0037

 

  1. Tariful de gestionare
Tipul

ambalajului

SGR

Tarif de gestionare
Preluare

automată (RVM)

Preluare

manuală

HoReCa
Sticlă mică (˂=500 ml)0,22800,08610,0575
Sticlă mare (˃500ml)0,31480,14870,1151
Plastic0,19280,06850,0207
Metal0,13910,03490,0103

 

5. Se introduce tariful de gestionare care se achită prin transfer bancar și pentru comercianții HoReCa, deși aceștia nu au obligația de a organiza puncte de returnare.”

La articolul 16, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Tariful de gestionare se achită prin transfer bancar operatorilor punctelor de returnare, precum și comercianților HoReCa pentru ambalajele preluate de către administratorul SGR și începând cu data de 1 ianuarie 2025 va fi stabilit de administratorul SGR în conformitate cu prevederile ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor prevăzut la art. 27 alin. (3) pentru stabilirea metodologiei de calcul al tarifelor de administrare și gestionare, în funcție de modalitatea de preluare a ambalajelor SGR returnate, respectiv manuală sau prin echipament automat de preluare.

7. Exportul sau vânzarea intracomunitară a produselor în ambalajele SGR se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei. Constatarea se va face de Garda Națională de Mediu.

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Gestionarea Deșeurilor.

Persoanele sau organizaţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Gestionarea Deșeurilor, persoane de contact: Ion Nae Mușetoiu și Ecaterina Maria Gîldău, consilieri – Direcția Generală Deșeuri și Situri Contaminate, e-mail:  ionut.musetoiu@mmediu.ro și  ecaterina.gildau@mmediu.ro

 Mai multe informații despre noul proiect – aici.