3

Proiect de Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care introduc pe piața națională ambalaje care nu conțin plastic sau conțin plastic reciclat

3

După Ordinul nr. 185/2023 care aprobă modelul de Declaraţie privind anumite produse din plastic de unică folosinţă şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia (publicat pe 15 februarie 2023), în data de 5 mai a fost publicat pe site-ul Ministerului Mediului un proiect de Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care introduc pe piața națională:

  • alternative reutilizabile durabile sau care nu conțin plastic la produsele din plastic de unică folosinţă, enumerate în partea A din Anexa la Ordonanța Guvernului nr.6/2021;
  • sticle PET care conțin plastic reciclat (cu volume sub 1 litru, între 1 și 3 litri și peste 3 litri);
  • plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET

Proiectul de ordin aprobă modelul și conținutul Registrului electronic național (denumit în textul proiectului de ordin: „Registrul AFM-APR”) prin care operatorii economici mai sus menționați vor fi înregistrați de Administraţia Fondului pentru Mediu.

Registrul AFM-APR va putea fi accesat de către autoritatea publică centrală din domeniul mediului și autoritatea publică centrală din domeniul economiei, în baza conturilor create de Administraţia Fondului pentru Mediu în platforma e-tax, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr.6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, în baza conturilor create de Administraţia Fondului pentru Mediu în platforma e-tax.

Proiectul de ordin conține atât definiții relevante pentru a nu exista confuzii în momentul înregistrării ca „deșeuri de plastic post-consum”, „plastic reciclat, sticlă PET”, „conținut de plastic reciclat în sticlele PET” etc cât și instrucțiuni de înregistrare:

Așadar, dacă va intra în vigoare noul proiect de Ordin, operatorii economici care introduc pe piața națională ambalajele menționate în categoriile de mai sus au obligația să se înregistreze la Administrația Fondului pentru Mediu, în termen de 60 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin sau în termen de 60 zile de la data primei introduceri pe piață a unuia dintre ambalajele menționate.

Puteți consulta proiectul de ordin aici.

 

Puteți citi și:

Ați raportat la AFM produsele din plastic de unică folosinţă (SUP) puse pe piață în anul 2022? Termenul limită a fost 25 februarie