726c53ef b871 44ee 8c2b 62d6cf3b67bc

Propuneri Ecoteca privind noul Regulament European pentru reducerea deșeurilor de ambalaje

726c53ef b871 44ee 8c2b 62d6cf3b67bc

Sursa foto: Ecoteca

Am realizat o listă de propuneri și urmează să le transmitem în cadrul consultării publice de revizuire a Regulamentului European privind reducerea deșeurilor de ambalaje; regulamentul se află în consultare publică până pe data de 24 aprilie (puteți transmite sugestii aici).

Ecoteca, unul dintre cele mai vechi ONG-uri de mediu din România (activ din 2010) și printre puținele ONG-uri specializate în managementul deșeurilor, economie circulară și impact climatic salută propunerea de revizuire a normelor UE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje.

În special, susținem obiectivele propuse privind prevenirea și reutilizarea deșeurilor, creșterea conținutului reciclat din ambalaje și reducerea ambalării excesive.

Legat de Regulament, este important ca acesta să aibă ținte clare și un mecanism de monitorizare a implementării, cu metode clar definite în ceea ce privește calculul cantităților și raportarea către Eurostat/Comisie. Acest lucru presupune identificarea și implementarea unor măsuri de coerciție clare la nivelul statului membru legate de atingerea țintelor și de raportare a datelor în timp real.

S-a discutat despre alocarea unor sume de bani pentru finanțarea unor activități de reducere a generării deșeurilor și de conștientizare a populației. În acest sens, este necesar ca aceste sume de bani alocate activității de prevenire să nu se transfere la consumator sau să se transforme în activități de greenwashing, iar în acest sens trebuie introduse clar criterii de raportare, verificabile, comparabile, transparente şi cât mai publice.

Organizațiile care preiau răspunderea extinsă a producătorilor trebuie să implementeze activități de prevenire a generării deșeurilor, de promovare și de implementare a ambalajelor reutilizabile armonizate la nivel macro,  european,  în funcție de cota de piață și nu activități punctuale pe termen scurt. Astfel, campaniile trebuie să vizeze un mesaj coerent la nivel european în conformitate cu Pactul Verde European, cu implementare națională, indicatori definiți pe termen mediu și lung.

Recomandările Ecoteca pentru a sprijini revizuirea legislației UE privind ambalajele

Mai jos prezentăm câteva aspecte punctuale:

1. După cum s-a identificat deja în studiul pregătitor, există multe formate de ambalare pe piață care sunt inutil de grele– determină risipirea resurselor și impactul secundar (de exemplu: transport, emisii, consum de energie). Prin urmare, sunt necesare reguli mai clare și aplicabile pentru optimizarea ambalării. Solicităm legiuitorilor să includă criterii cantitative clare și comparabile care să asigure caracterul executoriu al prevederilor de minimizare a ambalajului din punctul de vedere al cantității de material conținut.

O posibilitate ar putea fi definirea greutății maxime raportate la conținut și adaptate la materialul de ambalare utilizat pentru anumite tipuri și formate comune. Spre exemplu, greutatea specifică a ambalajului unei sticle de 500 ml de bere sau apă de consum să nu poată depăși o valoare etalon a indicatorului [greutate produs]/[greutate ambalaj].

Ca alternativă, Comisia ar putea impune:

  • un standard armonizat pentru stabilirea limitelor maxime de greutate pentru anumite tipuri și formate comune de ambalare pentru a preveni ambalajele „supraponderale”.
  • producerea unor ambalaje în dimensiuni standard care să deservească mai multe sectoare din industria alimentară(de exemplu: sticlă care poate fi utilizată pentru îmbutelierea oricărui tip de vin, bere, apă, sirop etc și care să aibă un format identic pentru toți producătorii, diferențierea şi poziționarea de marcă putându-se face, fără probleme, prin etichetare).

2. Pentru a reduce distrugerea (chiar și sub forma reciclării) ambalajelor reutilizabile este necesar să fie asigurate stimulente pentru reutilizare și implementarea unor „sisteme de reutilizare” –fluxuri organizatorice, tehnice și financiare, care permit reutilizarea fie într-un sistem cu buclă închisă, fie într-un sistem cu buclă deschisă (însă doar ca alternativă de rezervă). Deși necesitatea de a stabili reguli pentru colectarea eficientă este menționată în anexa VI partea A, necesitatea şi principiile de stabilire a stimulentelor pentru returnare trebuie, de asemenea, stipulate în mod clar ca o cerință în articolul 45.

Cele mai potrivite sisteme care și-au dovedit utilitatea sunt în acest caz sistemele garanție – depozit, capabile să asigure sisteme logistice unitare, utilizând o bază singulară de infrastructură, pentru ambalajele returnate, inclusiv protejarea acestora, în stare intactă, până la destinațiile de reutilizare sau reumplere. Așadar, Sistemele garanție-depozit ar trebui setate să preia atât ambalajele de unică folosință cât și ambalajele reutilizabile (Anexa X), opțiune mai eficientă atât pentru producători cât și pentru consumatori. Aria de acoperire a acestora nu mai trebuie limitată la nivel de gamă de produse ci extinsă asupra tuturor ambalajelor pretabile din punct de vedere tehnic.

3. Țintele de reutilizare trebuie impuse și extinse și în alte sectoare cheie și grupuri de produse, cum ar fi sectorul comerțului cu amănuntul (alimente neperisabile), cosmetice, produse de curățenie, produse de igienă personală etc. Țintele propuse deocamdată se aplică doar unui număr limitat de grupuri de produse – în general doar băuturi – și sunt chiar mai puțin ambițioase în comparație cu cele deja existente în unele state membre. Îndeplinirea lor ar trebui să fie monitorizată prin obiective intermediare, comparabile între statele membre până la nivel de sortimentație de produse – sau măcar tipuri de materiale – și un raport anual de progres, public și ușor de înțeles de decidenții industriilor vizate.

4. Interzicerea ambalării fructelor și legumelor în ambalaje individuale (de ex. păstrarea doar ambalajelor secundare de transport – lădițe de lemn, baxuri de carton etc)

5. Noul regulament prevede diverse derogări și scutiri care creează lacune, cum ar fi:

  • Exonerarea „ambalajelor inovatoare” de la îndeplinirea oricăror cerințe de reciclare pentru 5 ani creează o breșă care ar putea permite amplasarea ambalajelor nereciclabile pe piața UE mult după 2030 (art. 6(9));
  • O serie de scutiri nejustificate de la regimul sistemelor depozit, prevăzute la art. 44;
  • Derogări pentru multe formate de ambalare evitabile (stabilite la art. 22 și detaliate în Anexa V);
  • Folosirea sintagmei „ambalaje din plastic de unică folosință” din anexa V, este preferată exprimării „ambalaj de unică folosință”, ceea ce induce o concentrare limitativă, exclusiv asupra ambalajelor din plastic, alte materiale de ambalare fiind ignorate, deși impactul lor de mediu este semnificativ;
  • Posibilitatea de a deroga de la conținutul minim reciclat – în cazul în care cerințele sunt justificate de lipsa disponibilității sau prețurile excesive ale anumitor materiale plastice reciclate – prevăzute la art. 7(10) – aceste derogări fiind de natură tocmai să încurajeze perpetuarea alegerii soluțiilor de ambalare neadecvate, în detrimentul încurajării inovării în domeniu.

6. Schemele EPR ar trebui să dedice cel puțin 10% din bugetul lor finanțării infrastructurii de reutilizare (sisteme de reutilizare) și finanțării eco-designului.De exemplu, CITEO din Franța își dedică o parte din buget pentru a îndeplini obiectivul de 5% ambalaje reutilizabile în conformitate cu Legea franceză a economiei circulare. CITEO este o companie non-profit fondată în urma fuziunii Eco-Emballages și Ecofolio, 2 organizații de transfer de responsabilitate a producătorilor care pun pe piață bunuri ambalate, cu scopul de a reduce impactul asupra mediului al ambalajelor.

7. Este nevoie un update după 20 de ani al standardelor de bază pentru ambalajele reutilizabile la nivelul UE (EN 13429:2004) și la nivel internațional (ISO 18603: 2003). Standardele ar trebui aplicate pentru orice tip de ambalaj, astfel încât să se evite supraambalarea. În plus, multe produse sunt supraambalate din cauza transportului neadecvat, iar din acest punct de vedere trebuie luate măsuri adiacente legate de siguranța produselor în timpul transportului, până la livrare.

Vă stăm la dispoziție cu experiența noastră și expertiza tehnică în ceea ce privește introducerea unor măsuri și obiective concrete pentru asigurarea tranziției la economia circulară.

Vă mulțumim pentru consultare!

Pentru mai multe informații ne puteți contacta:
Raul Pop, Director Programe
raul@ecoteca.ro
www.ecoteca.ro

Puteți consulta noul regulament aici.

Puteți transmite feedback Comisiei Europene privind noul Regulament aici.