Arată-ți datele pe CumStam.ro!

În general, datele publice (sau de interes public) din România sunt: disparate, greu accesibile, dificil de analizat, cvasi-imposibil de auditat. Cetățenii, cercetătorii, presa, investitorii în infrastructură de mediu și comunitară – educație, sănătate, securitate etc. – au dificultăți în a cuantifica situația reală a diverșilor indicatori relevanți pentru managementul public:

 • poluare, spații verzicum stam
 • reciclare, economie circulară
 • eficiență energetică, consumuri specifice
 • biodiversitate, indicatori forestieri
 • abandon școlar, probleme sociale
 • indicatori de benchmarking pentru investiții

Chiar și datele sporadice la care se poate ajunge prin diverse eforturi:

 • desk research
 • interogări în baza legii accesului la informații publice
 • statistici oficiale
 • studii private
 • autorizații, planuri și strategii publice, sunt dificil de comparat, ilustrat și prezentat public.

Statul Român nu dispune de nicio infrastructură IT utilă administrațiilor locale, opiniei publice pentru gestionarea datelor de mediu, raportare la un benchmark național/regional, luarea deciziilor necesare.

Agregarea datelor la nivel central este o altă provocare.

Datele oficiale relevă discrepanțe semnificative între raportări și incapacitatea de a modela politici publice agile, bazate pe realitatea din teren.

Putem ameliora această situație printr-un proiect robust, simplu, scalabil și colaborativ.

statistica

In exemplul de mai sus, puteți vizualiza prezentarea cantităților de deșeuri reciclate în fiecare județ, pentru documentarea articolelor tehnice scrise de jurnaliști în vederea stimulării colectării separate a deșeurilor (2017-2021). Care opțiune vi se pare mai bună?

Soluție

ECOTECA propune: proiectarea și implementarea unei platforme  software  online: simplă,  colaborativă, deschisă publicului larg, presei, autorităților publice locale,

 • cu funcționalități preponderent de vizualizare de date
 • la nivel județean (pentru prima fază a proiectului)

Accesul  este deschis tuturor deținătorilor de date care doresc și caută soluții tehnice pentru a se face înțeleși de către nespecialiști.

Cel mai bun exemplu de utilizare:

 • un jurnalist (sau un activist de mediu) dorește să prezinte o cercetare care compară gradul de împădurire a județelor românești, suprafața de spații verzi per cap de locuitor, procentul de reciclare, terenurile degradate etc.