caserole

Ați raportat măsurile implementate pentru reducerea plasticului de unică folosință? Termenul limită este 1 februarie

caserole

Potrivit Ordonanţei nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, pentru a reduce paharele pentru băuturi din plastic de unică folosință (inclusiv capacele acestora) și recipientele pentru alimente din plastic de unică folosinţă, utilizate pentru produsele alimentare care sunt destinate consumului imediat, fie pe loc, fie la pachet, operatorii economici care introduc pe piaţa naţională aceste produse sunt obligaţi:

 1. a) să reducă progresiv cantităţile introduse pe piaţă astfel: 5% pentru anul 2023, 10% pentru anul 2024, 15% pentru anul 2025 şi 20% pentru anul 2026, raportat la anul 2022;
 2. b) să declarare anual la Administraţia Fondului pentru Mediu cantităţile introduse pe piaţă în anul precedent celui în care raportează;
 3. c) să raporteze anual măsurile adoptate pentru atingerea ţintelor menţionate la lit. a) către autoritatea publică centrală din domeniul mediului şi autoritatea publică centrală din domeniul economiei, până la data de 1 februarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea. (artic. 4, alin. 1).

Raportul privind măsurile de reducere (adoptate și implementate) nu are un conținut cadru specific și se transmite în format electronic (word și pdf cu semnătură) către:

 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Deșeuri și Situri Contaminate, Compartimentul Deșeuri la adresa registratura@mmediu.ro
 • Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Direcția Politici Industriale și Competivitate, la adresa politici_industriale@economie.gov.ro

Pentru realizarea raportului este necesar:

 • să fie calculate cantitățile de pahare și recipiente pentru alimente din plastic de unică folosință puse pe piață în 2023,
 • rata de 5% se calculează din greutatea totală a ambalajelor de unică folosință  puse pe piață în 2023
 • să fie atașate documentele justificative (contracte, facturi, raport excel etc) care atestă că 5% din ambalajele de unică folosință puse piață anul trecut au fost confecționate din materiale sustenabile, alternative la plasticul de unică folosință.
 • după transmiterea raportului împreună cu documentele justificative, este important ca aceste documente să fie păstrate ordonat, arhivate, pentru aputea fi folosite pentru demonstrarea corectitudinii datelor raportate catre Fondul pentru mediu, în cazul unor inspecții, solicitări de clarificări etc
 • Dacă nu a fost îndeplinită ținta de 5%, recomandăm identificarea unor furnizori de ambalaje confecționate din materiale sustenabile (hârtie, lemn, aluminiu etc) și realizarea unui plan de achiziții/plan de măsuri pentru atingerea țintei de 10% în 2024 și transmiterea acestui plan către autoritățile mai sus menționate (bineînțeles cu expunerea motivelor care au împiedicat atingerea țintei de 5% pentru anul 2023).

Mai multe informații despre trasmiterea raportului găsiți pe site-ul Ministerului Mediului – aici.

În urma acestor raportări reprezentanții ministerelor analizează și evaluează anual impactul asupra mediului şi economiei al acestor produse pe durata ciclului de viaţă al acestora, inclusiv atunci când devin deşeuri şi eficienţa implementării măsurilor şi propun măsuri nelegislative sau legislative, raportate la impactul acestor produse asupra mediului şi economiei, inclusiv restricţii de comercializare a acestor produse.

Totodată, operatorii economici care comercializează cu amănuntul produsele din plastic de unică folosinţă enumerate mai sus, precum şi operatorii economici care în scopul comercializării produselor proprii utilizează aceste produse sunt obligaţi:

a) să ofere consumatorului posibilitatea de a alege la punctele de vânzare alternative reutilizabile, alternative adecvate şi durabile sau care nu conţin plastic;

b) să aplice un preţ de vânzare pentru produsele din plastic de unică folosinţă furnizate;

c) să evidenţieze distinct pe documentele de vânzare preţul produselor din plastic de unică folosinţă furnizate şi să afişeze valoarea la loc vizibil la punctul de vânzare, pentru informarea consumatorilor finali. (artic 4, alin. 3)

Încălcarea acestor prevederi se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei (artic. 14, alin. 1d)

 

Alte raportări obligatorii în anul 2024

Din cele 21 de categorii de produse de plastic de unică folosință  reglementate de Ordonanţa nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, trebuie raportate in Declarația din Ordinul 185/2023 și transmise la Administraţia Fondului pentru Mediu doar:

 • sticlele pentru băuturi cu o capacitate până la 3 litri, inclusiv dopurile şi capacele acestora (cantităţile introduse pe piaţă şi cantităţile colectate)  – termen limită – până la 25 februarie (OG. 6, artic. 9, alin. 4)
 • procentul de material reciclat din sticlele PET pentru băuturi, cu o capacitate de până la 3 litri, inclusiv dopurile şi capacele acestora, – până la 25 februarie (OG. 6, artic. 6, alin. 5)
 • cantitatea de material reciclat introdusă pe piaţă de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională plastic reciclat pentru a fi încorporată în sticle PET-  până la 25februarie (OG. 6, artic. 6, alin. 6)
 • Unităție Administrativ – Teritoriale sau Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară raportează până la data de 30 aprilie sticlele pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri colectate (OG 6, artic. 9, alin. 7)

 

Alte obligații în anul 2024

 • Începând cu 3 iulie 2024, recipientele din plastic pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri, inclusiv dopurile şi capacele acestora, pot fi introduse pe piaţă numai dacă dopurile şi capacele rămân ataşate de recipiente în timpul etapei de utilizare preconizată a produselor ( 6, artic. 6, alin 1)
 • Până la 31 decembrie 2024 producătorii trebuie să implementeze prin intermediul unei organizaţii răspunderea extinsă a producătorilor pentru următoarele produse introduse pe piața națională:
  • recipiente pentru alimente din plastic de unică folosinţă, utilizate pentru a conţine produse alimentare care sunt destinate consumului imediat, fie pe loc, fie la pachet;
  • pachete şi folii din material flexibil care conţin produse alimentare destinate consumului direct din pachet sau folie fără preparare ulterioară
  • recipiente din plastic pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri, inclusiv dopurile şi capacele acestora,
  • pahare pentru băuturi, inclusiv capacele acestora
  • pungi de transport din plastic subţire, pungi de transport din plastic cu grosimea peretelui mai mică de 50 de microni;
  • șerveţele umede şi anume şerveţele preumezite de îngrijire personală şi de uz casnic
  • baloane, cu excepţia baloanelor de uz industrial sau pentru alte utilizări şi aplicaţii profesionale, care nu sunt distribuite consumatorilor ( OG6, artic. 8, alin 1)

De reținut

 • Declaraţia din Ordinul 185/2023 privind anumite produse din plastic de unică folosinţă se transmite în format electronic la Administraţia Fondului pentru Mediu.
 • În vederea transmiterii declaraţiilor privind anumite produse din plastic de unică folosinţă în format electronic, contribuabilii se înregistrează la Administraţia Fondului pentru Mediu, în serviciul „Depunere declaraţii on-line” existent pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, afm.ro.
 • Transmiterea declaraţiilor privind anumite produse din plastic de unică folosinţă în format electronic se face numai după ce contribuabilul şi-a dat acordul cu privire la comunicarea datelor printr-o reţea de comunicaţii electronice.
 • Data depunerii declaraţiei privind anumite produse din plastic de unică folosinţă este data înregistrării acesteia pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, astfel cum a fost comunicată contribuabilului prin mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaraţiei.