deseuri

Încă 3 proceduri de infringement deschise împotriva României privind gestionarea deșeurilor, apelor și reducerea emisiilor

deseuri

Sursa foto: Comisia Europeană

Comisia Europeană a deschis în noiembrie 3 proceduri de infringement împotriva României privind protecția mediului:

  • (INFR(2023)2147) – pentru transpunerea necorespunzătoare a Directivei cadru privind deșeurile

Termenul pentru transpunerea de către statele membre a dispozițiilor Directivei (UE) 2018/851 în legislația lor națională a expirat la 5 iulie 2020.

România trebuie să completeze prevederile legate de:

– încetarea statutului de deșeu,

– răspunderea extinsă a producătorilor,

– derogarea de la modelul de partajare a responsabilității financiare

– măsurile stabilite pentru prevenirea generării de deșeuri.

  • [INFR(2022)2079)]) – pentru neîndeplinirea obligației de reducerea a emisiilor (conform Directivei (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici („Directiva NEC”). Primul său program național de control al poluării atmosferice prezentat în 2023 nu include suficiente măsuri pentru a asigura reducerile necesare ale emisiilor.
  • [INFR(2015)4036] – pentru că nu a pus în aplicare în mod corect Directiva-cadru privind apa (Directiva 2000/60/CE) și Directiva privind habitatele (Directiva 92/43/CEE a Consiliului) la autorizarea și construirea de centrale hidroelectrice mici.

În 2015, Comisia a trimis României o scrisoare de punere în întârziere cu privire la autorizarea și construirea de centrale hidroelectrice mici pe cursurile de apă alpine, care afectează trei situri Natura 2000 și corpurile de apă aferente.

În urma mai multor reuniuni cu Comisia, autoritățile române și-au asumat mai multe angajamente, cum ar fi

i) monitorizarea proiectelor care fac obiectul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor,

ii) reevaluarea deteriorării cauzate de autorizarea și construirea proiectelor de centrale hidroelectrice mici,

iii) adoptarea unui cadru juridic privind debitul ecologic și zonele interzise,

iv) modificarea autorizațiilor,

v) transpunerea Directivei revizuite privind evaluarea impactului asupra mediului incluzând o procedură coordonată pentru evaluarea proiectelor în temeiul Directivei-cadru privind apa și

vi) adoptarea unei planificări strategice (Strategia energetică).

Autoritățile române și-au îndeplinit parțial angajamentele, dar nu au modificat autorizațiile și nu au pus în aplicare măsurile identificate pentru a remedia deteriorarea privind unul dintre corpurile de apă care a fost determinată anterior.

Între timp, cel de-al treilea plan de gestionare a districtului hidrografic, adoptat recent, indică deteriorarea corpului de apă în cauză (Argeș izvor – intrare acumulare Vidraru și afluenții).

În plus, dovezile disponibile în urma studiilor și a monitorizării efectuate confirmă faptul că unele microhidrocentrale au fost autorizate fără nicio evaluare corespunzătoare prevăzută de Directiva privind habitatele. Având în vedere deteriorarea corpului de apă, este necesar să se remedieze situația cât mai curând posibil.

România are la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate de Comisie. Dacă nu primește un răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

Alte state vizate sunt Cehia, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Austria, Cipru, Irlanda, Suedia, Luxemburg, Ungaria, Austria, Polonia, Portugalia.

Mai multe informații despre procedurile declanșate aici.