poza 3 buzau

Retrospectiva 2021 – noi reglementări privind gestionarea deșeurilor … au fost necesare sau nu?

poza 3 buzau

Deseuri de plastic balotate, aflate pe o platforma de sortare

Dupa 10 ani în care a fost destul de ignorată de majoritatea autorităților publice locale, Legea 211/2011, legea cadru privind regimul deșeurilor, era abrogată și înlocuită cu Ordonanța de urgență – OUG 92/2021(din 19 august 2021).

Ce-i drept, mare parte din articolele legii vechi au fost introduse in OUG 92/2021.

De 10 ani ne răcim gura de pomană pe site, prin presă, în grupurile de lucru organizate de Ministerul Mediului și in conferințe de profil pentru respectarea uneia dintre cele mai importante cerințe care se regasea în Legea 211/2011, cerința de baza, de bun simț, respectiv implementarea colectării separate la sursă (la nivelul populației) pentru minimum 4 fracții mentionate în lege: hârtie, plastic, metal, sticlă (nu intrăm in alte subiecte „sensibile” ca raportarea deșeurilor sau alte detalii tehnice).

După 10 ani încă mai sunt testate proiecte pilot de colectare separată a deșeurilor în unele orașe deși până acum colectarea separată ar fi trebuit sa fie implementată la nivel național.

Dupa 10 ani inca mai sunt mari probleme in ceea ce priveste asigurarea serviciilor minime de salubrizare in unele localitati si ne mai miram de ce nu a fost implementat pana acum un sistem eficient de colectare separata a deseurilor generate de populatie.

Sa ne aminitim ce obiective ambitioase privind reutilizarea si reciclarea deseurilor propunea legea 2011/2011:

 • Romania să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală a cantităţilor de deşeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere şi, după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din deşeurile menajere;
 • să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi demolări;
 • să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019, instrumentul economic «plăteşte pentru cât arunci»                                                                                                                                                       Legea 211/2011 vs realitate (Harta colectarii separate a deseurilor pe judete)

de reprezentantii Ministerului Mediului prezenta pentru prima data, in mod transparent, pentru fiecare judet si localitate situatia colectarii pe fractii a deseurilor si ne arata inca o data, cum au fost ignorate cerintele de baza din legea 211/2011, de tinte n-are rost sa mai mentionam…

In conditiile in care stim foarte bine cum au fost neglijate in ultimii ani foarte multe directive europene si legi nationale din domeniul gestionarii deseurilor, de ce era nevoie sa fie abrogata legea 211/2011 si inlocuita cu alta lege?

Raspunsul este simplu: legea 211/2011 transpunea cerintele Directivei 2008/98/CE privind deșeurile; in conditiile aparitiei Directivei (UE) 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE si a tuturor avertismentelor primite de la Comisia Europeana privind intarzierile din domeniul asta, de la alinierea legislatiei nationale la directivele europene pana la inchiderea depozitelor de deseuri si alte subiecte „sensibile” erau necesare aceste update-uri macar pe hartie, chiar daca vor fi in continuare ignorate de autoritatile publice locale si numeroase organizatii private…

Bineinteles, toate prevederile sunt bune in principiu, insa ambigue din punct de vedere al modului in care ar trebui implementate si nu credem ca sunt suficiente.  Iar acest lucru se poate observa foarte usor, daca in 10 ani nu au creat efecte masurabile nu ne asteptam sa se intample o minune peste noapte. Desi noua lege a fost adoptata acum 6 luni nu am observat schimbari majore in domeniu, actiuni concrete care sa ne dovedeasca ca lucrurile incep sa se miste, ca nu s-a mai publicat inca o lege menita sa calmeze avertismentele Comisiei si apoi sa fie uitata intr-un sertar …

Dar hai sa fim „optimisti” la inceput de an si sa ne amintim cateva din masurile din OUG 92/2021 care urmeaza sa imbunatateasca sectorul deseurilor in anii urmatori.

Principalele modificari aduse de OUG 92/2021

 • Producătorii de produse stabiliţi în alt stat membru sau ţară terţă care introduc produse pe teritoriul României sunt obligaţi să numească o persoană juridică stabilită pe teritoriul naţional drept reprezentant autorizat în scopul îndeplinirii obligaţiilor care îi revin unui producător sau în temeiul schemelor de răspundere extinsă a producătorilor. (art.12.12)                                                                                          
 • Operatorii economici din sectorul agroalimentar sunt obligati sa ia masuri pentru reducerea risipei alimentare, acordând prioritate uzului uman (prin intermediul donatiilor de alimente); alimentele care nu pot fi utilizate pentru uzul uman pot fi folosite drept hrana pentru animale sau prelucrate ulterior in produse nealimentare. Aceasta masura a fost introdusa pentru a ne alinia la obiectivul de dezvoltare durabilă al Organizaţiei Naţiunilor Unite referitor la reducerea cu 50% a deşeurilor alimentare pe cap de locuitor la nivel mondial, în reţeaua de comerţ cu amănuntul şi la consumator şi referitor la reducerea pierderilor de produse alimentare în lanţurile de producţie şi distribuţie până în anul (art. 13)
 • Sub coordonarea autorităţii publice centrale cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, autoritatea publică centrală din domeniul economiei, prin intermediul strategiilor, programelor şi politicilor sectoriale, precum şi al ghidurilor/ordinelor de ministru/hotărârilor de Guvern, după caz:
  a) încurajează reutilizarea produselor şi instituirea de scheme care promovează activităţile de reparare şi reutilizare, inclusiv, în special, pentru echipamentele electrice şi electronice, textile şi mobilă, precum şi pentru ambalaje şi materialele şi produsele folosite în construcţii;                                                      b) dezvoltă şi sprijină campanii de informare în scopul sensibilizării cu privire la prevenireagenerării şi abandonării deşeurilor (art. 13, (2))
 • Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligatia sa implementeze colectarea separată cel puţin a deseurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă, iar până la data de 1 ianuarie 2025 şi a textilelor (art. 17.3)                                                               
 • Titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale – beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii (art. 17.4)                                                                                                            
 • Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, după caz, au următoarele obligaţii: (art. 17.5)                                                                                                                                                                                                                                      a) să asigure colectarea separată cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale, să stabilească dacă gestionarea acestor deşeuri se face în cadrul unui singur contract de delegare a serviciului de salubrizare sau pe mai multe tipuri de materiale/contract/contracte distincte pentru toate tipurile de materiale/pe tip de material                                                                                                                                                                                                  b) să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală generată, minim pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere                                                                                                                                                                                                      c) să atingă, până în anul 2025 un nivel minim de pregătire pentru reutilizare şi reciclarea deşeurilor municipale de 55% din masă;                                                                                                                                                                                d) să atingă, până în anul 2030 un nivel minim de pregătire pentru reutilizare şi    reciclarea deşeurilor municipale de 60% din masă;                                                                                                                                                                              e) să atingă, până în anul 2035 un nivel minim de pregătire pentru reutilizare şi    reciclarea deşeurilor municipale de 65% din masă;                                                                                                                                                                                    f) să includă în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a gestiunii              serviciului de salubrizare, tarife distincte pentru activităţile desfăşurate de            operatorii de salubrizare pentru gestionarea deşeurilor                                                                                                                                                                                 g) să stabilească şi să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a   gestiunii serviciului de salubrizare şi în regulamentele serviciului de salubrizare   indicatori de performanţă pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de     salubrizare, care să cuprindă indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 5, astfel încât să    atingă obiectivele de reciclare şi penalităţi pentru nerealizarea lor;                                                                                                                                                               h) să implementeze, instrumentul economic „plăteşte pentru cât arunci”, bazat   pe unul sau mai multe dintre următoarele elemente:                                                 (i) volum;                                                                                                                     (ii) frecvenţă de colectare;                                                                                         (iii) greutate;                                                                                                               (iv) saci de colectare personalizaţi;
 • In vederea verificarii indeplinirii tintelor de reutilizare si reciclare autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului instituie un sistem eficace de control al calităţii şi de trasabilitate a deşeurilor municipale, gestionat de către Administraţia Fondului pentru Mediu, sistemul conţinând localizarea, istoricul cantităţilor şi a operaţiunilor de gestionare a deşeurilor municipale, precum colectarea, transportul, reciclarea şi după caz valorificarea, sortarea şi eliminarea prin identificare electronică. (art. 19.4)                                                                                        
 • Până la 1 ianuarie 2025, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora trebuie să organizeze colectarea separată a fracţiei de deşeuri periculoase care provin din gospodării, să se asigure ca sunt tratate şi că nu contaminează alte fluxuri de deşeuri municipale. (art. 30.1)                                                                       
 • Persoanele fizice care deţin în gospodărie uleiuri vegetale folosite sunt obligate să predea cu titlu gratuit întreaga cantitate numai operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de salubritate, colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate. (art. 30.5).                                                                                                      
 • Obligatiile de raportare la uleiurile uzate devin anuale (nu semestriale cum au fost stipulate in HG 235 din 2007), pana la data de 30 aprilie a anului in curs. Producătorii şi importatorii de uleiuri şi lubrifianţi sunt obligaţi să informeze publicul asupra necesităţii colectării şi despre beneficiile aduse de valorificarea şi/sau eliminarea adecvate a uleiurilor uzate; informaţia trebuie amplasată în locuri vizibile la toate punctele de comercializare şi trebuie să conţină următorul text: Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat după utilizare!” Uleiurile de motor şi de transmisie destinate comercializării trebuie să aibă inscripţionat pe ambalaj următorul text: „Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat după utilizare! Este interzisă amestecarea acestui ulei cu solvenţi, lichid de frână şi lichid de răcire. Este interzisă utilizarea acestuia drept carburant în amestec cu motorină”. (art. 31. 1, 2)
 • Au fost introduse noi sanctiuni, dar si majorari ale celor actuale; pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute de ordonanța de urgență, minimul unor amenzi pentru persoane fizice este stabilit la 5000 de lei și poate ajunge, în anumite situații, până la 20.000 de lei, iar pentru persoanele juridice minimul începe de la 20.000 de lei și se poate ajunge până la 40.000 de lei.
 • Autorităţile publice locale vor asigura până la 31 decembrie 2023 colectarea separată și reciclarea la sursă a biodeșeurilor sau colectarea separată a acestora fără a le amesteca cu alte tipuri de deșeuri. (art. 33)

Ce legi a abrogat si modificat OUG 92/2021

A abrogat:

 • Legea 211/2011 si:                                                                                                    – O.U.G. nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor                                                                                                      – L. nr. 166/2017 (de adaugat lege – legislatie ect) privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor                                                                            – L. nr.188/2019 (de adaugat lege – legislatie ect)  pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor

A modificat:

 • H.G. nr.1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori – a abrogat art. 7.1, la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. 12 alin. (15) privind Raspunderea extinsa a producatorilor
 • O.U.G. nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice si electronice – a abrogat art. 25 alin. (7), la data intrarii in vigoare a ordinului prevazut la art. 12 alin. (15)                                                                                                                    (15) Structura specifică și regulamentul de funcționare ale Comisiei aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 64/2019 pentru aprobarea structurii specifice și a regulamentului de funcționare a Comisiei de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor, cu modificările ulterioare, se modifică, după caz, prin ordin de ministru.

Articol scris in colaborare ECOTECA – www.ExpertDeseuri.ro