WhatsApp Image 2023 07 25 at 17.18.37

Servețele umede, absorbante, baloane, produse din tutun și alte categorii de ambalaje de unică folosință – Cum le gestionăm

 

WhatsApp Image 2023 07 25 at 17.18.37Produse din plastic de unică folosinţă care trebuie să poarte un marcaj clar, lizibil şi care nu se poate şterge, plasat pe ambalajul acestuia sau direct pe produs (artic. 7, alin. 1)

 1. Absorbante, tampoane igienice şi aplicatoare de tampoane
 2. Şerveţele umede, şi anume şerveţele preumezite de îngrijire personală şi de uz casnic
 3. Produse din tutun cu filtre şi filtre comercializate pentru a fi utilizate în combinaţie cu produse din tutun
 4. Pahare pentru băuturi

Marcajul informează consumatorii cu privire la:

 1. a)opţiunile adecvate de gestionare a deşeurilor pentru produs sau mijloacele de eliminare a deşeurilor care trebuie să fie evitate pentru produsul respectiv, în conformitate cu ierarhia deşeurilor – prevenire, minimizare, reutillizare, reciclare, incinerare, depozitare.
 2. b)prezenţa materialelor plastice în componenţa produsului şi impactul negativ asupra mediului rezultat din aruncarea produsului sau din alte mijloace necorespunzătoare de eliminare a produsului. -Nerespectarea prevederilor se sancționază cu amendă de la 16.000 lei la 30.000 lei

Marcarea prevăzută la alin. (1) respectă prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/2.151 al Comisiei din 17 decembrie 2020 de stabilire a unor norme referitoare la specificaţiile armonizate privind marcarea produselor din plastic de unică folosinţă Nerespectarea prevederilor se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 16.000 lei

WhatsApp Image 2023 07 25 at 16.50.30

Autoritatea naţională în domeniul pescuitului şi acvaculturii şi autoritatea publică centrală din domeniul mediului adoptă măsuri nelegislative sau legislative – măsuri de sensibilizare– pentru a informa consumatorii şi pentru a stimula comportamentul responsabil al consumatorilor, în vederea reducerii deşeurilor provenite de la produsele care fac obiectul prezentei ordonanţe (artic. 10, alin 1), respectiv:

 1. Recipiente pentru alimente, cum ar fi cutiile cu sau fără capac, utilizate pentru a conţine produse alimentare care:
 2. a)sunt destinate consumului imediat, fie pe loc, fie la pachet;
 3. b)sunt de regulă consumate din recipient;
 4. c)sunt gata de consum fără a necesita o pregătire suplimentară precum gătirea, fierberea sau încălzirea, inclusiv recipiente pentru alimente utilizate pentru meniuri de tip fast-food sau alte meniuri gata pentru consum imediat, cu excepţia recipientelor pentru băuturi, a farfuriilor, a pachetelor şi foliilor din material flexibil care conţin produsele alimentare
 5. Pachete şi folii din material flexibil care conţin produse alimentare destinate consumului direct din pachet sau folie fără preparare ulterioară
 6. Recipientele pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri, şi anume recipientele utilizate pentru a conţine lichide, cum ar fi sticlele pentru băuturi, inclusiv dopurile şi capacele acestora, şi ambalajele de băuturi compozite, inclusiv dopurile şi capacele acestora, dar nu şi recipientele din sticlă sau metal cu dopuri şi capace din plastic
 7. Pahare pentru băuturi, inclusiv dopurile şi capacele acestora
 8. Produse din tutun cu filtre şi filtre comercializate pentru a fi utilizate în combinaţie cu produse din tutun
 9. Şerveţele umede, şi anume şerveţele preumezite de îngrijire personală şi de uz casnic
 10. Baloane, cu excepţia baloanelor de uz industrial sau pentru alte utilizări şi aplicaţii profesionale, care nu sunt distribuite consumatorilor
 11. Pungi de transport din plastic subţire, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 1cdin Directiva 94/62/CE
 12. Absorbante, tampoane igienice şi aplicatoare de tampoane

În vederea stimulării comportamentului responsabil al elevilor/studenţilor în unităţile şi instituţiile de învăţământ, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe autoritatea centrală din domeniul educaţiei, prin servicii publice deconcentrate, desfăşoară activităţi de informare privind prevenirea generării deşeurilor, în general, şi prevenirea şi reducerea impactului produselor din plastic de unică folosinţă asupra mediului şi sănătăţii umane, în particular. (artic. 10, alin. 3)

WhatsApp Image 2023 07 25 at 16.55.27

 

Obligațiile producătorilor de produse din plastic de unică folosinţă menționate mai sus:

 • până la 31 decembrie 2024 producătorii care introduc pe piaţă produsele din plastic de unică folosinţă enumerate trebuie să implementeze prin intermediul unei organizaţii răspunderea extinsă a producătorilor,
 • adoptă măsuri pentru a informa consumatorii şi utilizatorii cu privire la: (artic. 10, alin. 2)
 1. a)disponibilitatea alternativelor reutilizabile la produsele menționate, a sistemelor de reutilizare şi a opţiunilor de gestionare a deşeurilor existente pentru respectivele produse din plastic de unică folosinţă precum şi cele mai bune practici în ceea ce priveşte buna gestionare a deşeurilor
 2. b)impactul asupra mediului al aruncării şi al altor mijloace necorespunzătoare de eliminare a deşeurilor provenite din respectivele produse din plastic de unică folosinţă
 3. c)impactul asupra reţelei de canalizare al mijloacelor necorespunzătoare de eliminare a deşeurilor provenite din respectivele produse din plastic de unică folosinţă. – nerespectareea prevederilor se sancționează cu amendă de la 16.000 lei la 30.000 lei.
 • în măsura în care nu sunt deja acoperite, pentru următoarele categorii de produse (artic. 8, alin. 3):
 1. Recipiente pentru alimente, cum ar fi cutiile cu sau fără capac, utilizate pentru a conţine produse alimentare care:
 2. a) sunt destinate consumului imediat, fie pe loc, fie la pachet;
 3. b) sunt de regulă consumate din recipient;
 4. c) sunt gata de consum fără a necesita o pregătire suplimentară precum gătirea, fierberea sau încălzirea, inclusiv recipiente pentru alimente utilizate pentru meniuri de tip fast-food sau alte meniuri gata pentru consum imediat, cu excepţia recipientelor pentru băuturi, a farfuriilor, a pachetelor şi foliilor din material flexibil care conţin produsele alimentare
 5. Pachete şi folii din material flexibil care conţin produse alimentare destinate consumului direct din pachet sau folie fără preparare ulterioară
 6. Recipientele pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri, şi anume recipientele utilizate pentru a conţine lichide, cum ar fi sticlele pentru băuturi, inclusiv dopurile şi capacele acestora, şi ambalajele de băuturi compozite, inclusiv dopurile şi capacele acestora, dar nu şi recipientele din sticlă sau metal cu dopuri şi capace din plastic.
 7. Pahare pentru băuturi, inclusiv capacele acestora
 8. Pungi de transport din plastic subţire, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 1c din Directiva 94/62/CE

acoperă următoarele costuri:

 1. a)costurile legate de măsurile de sensibilizare pentru următoarele categorii de produse:
 2. b)costurile de colectare a deşeurilor aferente produselor care sunt aruncate în sistemele publice de colectare organizate de autoritatea publică locală, inclusiv infrastructura şi funcţionarea acesteia, precum şi ale transportului şi tratării ulterioare a deşeurilor respective;
 3. c)costurile de curăţare a deşeurilor rezultate din respectivele produse aruncate în afara sistemului public de colectare, precum şi ale transportului şi tratării ulterioare a acestora.
 • Pentru următoarele categorii de produse:
 1. Şerveţele umede, şi anume şerveţele preumezite de îngrijire personală şi de uz casnic
 2. Baloane, cu excepţia baloanelor de uz industrial sau pentru alte utilizări şi aplicaţii profesionale, care nu sunt distribuite consumatorilor
 3. Produse din tutun cu filtre şi filtre comercializate pentru a fi utilizate în combinaţie cu produse din tutun

producătorii trebuie să acopere cel puţin următoarele costuri:

 1. a)costurile legate de măsurile de sensibilizare
 2. b)costurile de curăţare a deşeurilor rezultate din aceste produse, aruncate în afara sistemului public de colectare organizat de autoritatea publică locală, precum şi ale transportului şi tratării ulterioare a respectivelor deşeuri;
 3. c)costurile colectării şi raportării datelor către autorităţile publice responsabile, (artic. 8, alin. 4)
 • Pentru produsele din tutun cu filtre şi filtre comercializate pentru a fi utilizate în combinaţie cu produse din tutun producătorii trebuie să acopere în plus costurile de colectare a deşeurilor pentru acele produse care sunt aruncate în sistemele publice de colectare organizate de autoritatea publică locală, inclusiv infrastructura şi funcţionarea acesteia, precum şi ale transportului şi tratării ulterioare a respectivelor deşeuri.
 • Costurile menţionate anterior pot include crearea unei infrastructuri specifice pentru colectarea deşeurilor aferente acestor produse, cum ar fi recipientele adecvate pentru deşeuri în zonele în care se aruncă multe deşeuri, cu respectarea reglementărilor urbanistice aprobate şi a normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei (artic. 8, alin. 5, 6).

WhatsApp Image 2023 07 25 at 16.45.21