WhatsApp Image 2023 07 31 at 18.23.04

Și echipamentele de pescuit care conţin plastic sunt reglementate de OG6/2021 privind reducerea pasticului de unică folosință – Ce se întâmplă cu ele

WhatsApp Image 2023 07 31 at 18.23.04

Echipamente de pescuit înseamnă orice articole sau unelte care sunt utilizate în activitatea de pescuit sau în acvacultură pentru a viza, a captura sau a creşte resurse biologice marine sau care plutesc la suprafaţa mării şi care sunt utilizate cu scopul de a atrage şi de a captura sau de a creşte astfel de resurse biologice marine;

Deşeurile de echipamente de pescuit includ toate componentele separate, substanţele sau materialele care au făcut parte din aceste echipamente de pescuit sau au fost ataşate acestora atunci când acestea au fost aruncate în mare, inclusiv atunci când au fost abandonate sau pierdute;

 

Obligații ale Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură- ANPA (autoritatea publică centrală din domeniul pescuitului şi acvaculturii) și Ministerului Mediului

 

 • În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a OG 6/2021, autoritatea publică centrală din domeniul pescuitului şi acvaculturii şi autoritatea publică centrală din domeniul mediului ar fi trebuit să stabilească printr-o hotărâre a Guvernului o cotă naţională anuală minimă de colectare a echipamentelor de pescuit care conţin plastic abandonate în Marea Neagră, apele teritoriale române, în vederea reciclării (artic. 8, alin. 16).

La 2 ani de la adoptarea ordonanței, noi nu am gasit această hotărâre.

 • Totodată, autoritatea publică centrală din domeniul pescuitului şi acvaculturii monitorizează echipamentele de pescuit care conţin materialele plastice introduse pe piaţă, precum şi echipamentele de pescuit care conţin plastic abandonate şi colectate şi raportează Comisiei, în vederea stabilirii de obiective cantitative obligatorii de colectare la nivelul Uniunii. Pentru fiecare an calendaristic, raport conţine date privind echipamentele de pescuit care conţin plastic introduse pe piaţă şi privind deşeurile de echipamente de pescuit colectate, în fiecare an. (artic. 8, alin. 18)
 • Autoritatea naţională în domeniul pescuitului şi acvaculturii şi autoritatea publică centrală din domeniul mediului adoptă măsuri nelegislative sau legislative – măsuri de sensibilizare– pentru a informa consumatorii şi pentru a stimula comportamentul responsabil al consumatorilor, în vederea reducerii deşeurilor provenite de la produsele care fac obiectul prezentei ordonanţe (artic. 10, alin 1).
 • În vederea stimulării comportamentului responsabil al elevilor/studenţilor în unităţile şi instituţiile de învăţământ, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe autoritatea centrală din domeniul educaţiei, prin servicii publice deconcentrate, desfăşoară activităţi de informare privind prevenirea generării deşeurilor, în general, şi prevenirea şi reducerea impactului produselor din plastic de unică folosinţă asupra mediului şi sănătăţii umane, în particular. (artic 10, alin 3).

Obligațiile producătorilor de echipamente de pescuit care conţin plastic, acoperite prin schemele de răspundere extinsă a producătorilor:

 • costurile de colectare separată a deşeurilor provenite de la echipamentele de pescuit care conţin plastic care au fost descărcate în instalaţiile portuare de preluare adecvate (artic. 8, alin. 19a)
 • costul transportului şi al tratării ulterioare a acestora; (artic. 8, alin. 19b)
 • costurile aferente măsurilor de sensibilizare în ceea ce priveşte echipamentele de pescuit care conţin plastic. (artic. 8, alin. 19c)
 • Producătorii de unelte de pescuit aplică standardele privind proiectarea uneltelor de pescuit conform principiilor economiei circulare, pentru a încuraja pregătirea lor în vederea reutilizării şi pentru a facilita reciclarea lor la sfârşitul ciclului de viaţă (artic. 8, alin. 21)
 • adoptă măsuri pentru a informa consumatorii şi utilizatorii cu privire la (artic. 10, alin. 2)
 1. a)disponibilitatea alternativelor reutilizabile la echipamentele de pescuit care conţin plastic, precum şi cele mai bune practici în ceea ce priveşte buna gestionare a deşeurilor
 2. b)impactul asupra mediului al aruncării şi al altor mijloace necorespunzătoare de eliminare a echipamentelor de pescuit care conţin plastic, în special asupra mediului marin;
 3. c)impactul asupra reţelei de canalizare al mijloacelor necorespunzătoare de eliminare a deşeurilor provenite din respectivele produse din plastic de unică folosinţă.

Nerespectarea prevederilor artic. 10, alin. 2, se sancționează cu amendă de la 16.000 lei la 30.000 lei.

 • Un producător care este stabilit pe teritoriul României, care comercializează produse din plastic de unică folosinţă enumerate în partea E din anexă şi echipamente de pescuit care conţin plastic într-un alt stat membru în care nu este stabilit, desemnează un reprezentant autorizat în acel stat membru (artic. 8, alin. 13)