1678094427254

Teoretic, de 2 ani caserolele și paharele de unică folosință ar trebui reduse … practic, nu știm ce se întâmplă cu ele …

1678094427254

Sursa foto: Ecoteca

 

Produse din plastic analizate în acest articol 

 1. Pahare pentru băuturi, inclusiv capacele acestora
 2. Recipiente pentru alimente, cum ar fi cutiile cu sau fără capac, utilizate pentru a conţine produse alimentare care:
 3. a) sunt destinate consumului imediat, fie pe loc, fie la pachet;
 4. b) sunt de regulă consumate din recipient;
 5. c) sunt gata de consum fără a necesita o pregătire suplimentară, precum gătirea, fierberea sau încălzirea, inclusiv recipiente pentru alimente utilizate pentru meniuri de tip fast-food sau alte meniuri gata pentru consum imediat, cu excepţia recipientelor pentru băuturi, a farfuriilor, a pachetelor şi foliilor din material flexibil care conţin produsele alimentare

Potrivit OG 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (plastic de unică folosință – single use plastic – SUP)  operatorii economici care comercializează cu amănuntul caserole și pahare de unică folosință au obligația:

 • să reducă progresiv cantităţile introduse pe piaţă astfel: 5% pentru anul 2023, 10% pentru anul 2024, 15% pentru anul 2025 şi 20% pentru anul 2026, raportat la anul 2022 (artic. 4, alin. 1 a); – încălcarea dispozițiilor se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei;
 • să declarare anual la Administraţia Fondului pentru Mediu cantităţile introduse pe piaţă în anul precedent celui în care raportează (artic. 4, alin. 1 b); – încălcarea dispozițiilor se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei;
 • să raporteze anual măsurile adoptate pentru reducerea cantităților introduse pe piață către autoritatea publică centrală din domeniul mediului şi autoritatea publică centrală din domeniul economiei, până la data de 1 februarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea. (conform – Ordinului nr. 185/2023 care aprobă modelul şi conţinutul formularului „Declaraţie privind anumite produse din plastic de unică folosinţă”

– încălcarea dispozițiilor se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei;

 • să ofere consumatorului posibilitatea de a alege la punctele de vânzare alternative reutilizabile, alternative adecvate şi durabile sau care nu conţin plastic (artic. 4, alin. 3 a); – încălcarea dispozițiilor se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei;
 • să aplice un preţ de vânzare pentru produsele din plastic de unică folosinţă furnizate (artic. 4, alin. 3 b); – încălcarea dispozițiilor se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei;
 • să evidenţieze distinct pe documentele de vânzare preţul produselor din plastic de unică folosinţă furnizate şi să afişeze valoarea la loc vizibil la punctul de vânzare, pentru informarea consumatorilor finali (artic. 4, alin. 3 c) – încălcarea dispozițiilor se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.

 

Obligațiile producătorilor care introduc pe piaţă caserole și pahare de unică folosință:

 • trebuie să implementeze prin intermediul unei organizaţii răspunderea extinsă a producătorilor până la 31 decembrie 2024 (artic. 8, alin. 1);
 • să acopere, în măsura în care nu sunt deja acoperite, următoarele costuri (artic. 8, alin. 3):
 1. a) costurile legate de măsurile de sensibilizare menţionate mai jos
 2. b) costurile de colectare a deşeurilor aferente produselor care sunt aruncate în sistemele publice de colectare organizate de autoritatea publică locală, inclusiv infrastructura şi funcţionarea acesteia, precum şi ale transportului şi tratării ulterioare a deşeurilor respective;
 3. c) costurile de curăţare a deşeurilor rezultate din respectivele produse aruncate în afara sistemului public de colectare, precum şi ale transportului şi tratării ulterioare a acestora.

 

Obligațiile autoritățile publice centrale din domeniul mediului:

 • să monitorizeze anual măsurile de reducere a acestor produse (artic. 4, alin 4);
 • să ia măsurile necesare pentru îndeplinirea acestor obiective, inclusiv adoptarea de acte normative (artic. 4, alin. 5, 6);
 • să raporteze anual Comisiei progresele obținute
 • să adopte măsuri nelegislative sau legislative pentru a informa consumatorii şi pentru a stimula comportamentul responsabil al consumatorilor, în vederea reducerii deşeurilor provenite de la produsele SUP (măsuri de sensibilizare) – artic. 4, alin. 11.

În vederea stimulării comportamentului responsabil al elevilor/studenţilor în unităţile şi instituţiile de învăţământ, autoritatea centrală din domeniul educaţiei, prin servicii publice deconcentrate, desfăşoară activităţi de informare privind prevenirea generării deşeurilor, în general, şi prevenirea şi reducerea impactului produselor din plastic de unică folosinţă asupra mediului şi sănătăţii umane, în particular (artic. 10, alin. 3).

În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a  OUG 6/2021 ar fi trebuit să fi aprobată prin prin ordin comun al conducătorilor autorităţii publice centrale din domeniul mediului şi al autorităţii publice centrale din domeniul economiei Procedura de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională alternative reutilizabile durabile sau care nu conţin plastic la produsele din plastic de unică folosinţă (artic. 4, alin. 8).

La 2 ani de la adoptarea OUG 6/2021 proiectul de procedură nu este publicat, a fost lansat în dezbatere publică abia la începutul lunii mai a acestui an.

Proiect: Procedura de înregistrare la AFM a celor care introduc pe piață alternative reutilizabile la produsele din plastic de unică folosinţă, sticle PET care conțin plastic reciclat și plastic reciclat pentru a fi încorporat în acestea (avocatnet.ro)

De urcat și documentul

Așteptăm cu interes raportările autorităților de mediu privind cantitățile de produse de unică folosință introduse pe piață în ultimii 2 ani și procentul de reducere (dacă există) fiindcă în piață nu sesizăm schimbarea, mai ales în sectorul HORECA …

De reținut (aspecte importante din Ordinul nr. 185/2023 care aprobă modelul şi conţinutul formularului „Declaraţie privind anumite produse din plastic de unică folosinţă” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia)

 • Declaraţia privind anumite produse din plastic de unică folosinţă se transmite în format electronic la Administraţia Fondului pentru Mediu.
 • În vederea transmiterii declaraţiilor privind anumite produse din plastic de unică folosinţă în format electronic, contribuabilii se înregistrează la Administraţia Fondului pentru Mediu, în serviciul „Depunere declaraţii on-line” existent pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, afm.ro.
 • Transmiterea declaraţiilor privind anumite produse din plastic de unică folosinţă în format electronic se face numai după ce contribuabilul şi-a dat acordul cu privire la comunicarea datelor printr-o reţea de comunicaţii electronice.
 • Data depunerii declaraţiei privind anumite produse din plastic de unică folosinţă este data înregistrării acesteia pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, astfel cum a fost comunicată contribuabilului prin mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaraţiei.