Noi instrucțiuni pentru utilizarea SIATD: Ordinul nr. 701/2024 privind monitorizarea tranzacțiilor cu deșeuri

Autor: Alina Mazilu

În data de 10 aprilie 2024, a intrat în vigoare Ordinul nr. 701/2024, care stabilește Instrucțiunile de utilizare a aplicației informatice Sistemul informatic de asigurare a trasabilității deșeurilor (SIATD). Acest ordin are ca bază legală articolele 10 alin. (8) și (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu și articolul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2019. Implementarea SIATD este gestionată de Administrația Fondului pentru Mediu și are ca scop principal monitorizarea și verificarea corectitudinii tranzacțiilor cu diverse tipuri de deșeuri.

Scopul și funcționalitatea SIATD

Sistemul informatic de asigurare a trasabilității deșeurilor (SIATD) a fost creat pentru a monitoriza și verifica în timp real tranzacțiile cu deșeuri de ambalaje, anvelope, echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori portabili, în contextul răspunderii extinse a producătorului. SIATD permite monitorizarea documentelor financiar-contabile și justificative pentru aceste tranzacții, în conformitate cu Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Categorii de utilizatori ai SIATD

SIATD este destinat mai multor categorii de utilizatori, incluzând:

 1. Operatori economici autorizați pentru implementarea răspunderii extinse a producătorului în domeniul ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.
 2. Operatori economici implicați în colectare, brokeraj, salubrizare, sortare, tratare, asociații de dezvoltare intracomunitară, unități administrativ-teritoriale care gestionează deșeuri pentru operatorii economici menționați anterior.
 3. Operatori economici care desfășoară activități de valorificare/reciclare și gestionează deșeuri pentru operatorii economici menționați la punctele anterioare.
 4. Persoane juridice care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate.
 5. Operatori economici care desfășoară activități de colectare, salubrizare, sortare, tratare, brokeraj, asociații de dezvoltare intracomunitară, unități administrativ-teritoriale și gestionează anvelope uzate pentru operatorii economici menționați la punctul 4.
 6. Operatori economici care desfășoară activități de reșapare, reciclare și/sau valorificare termoenergetică a anvelopelor uzate pentru operatorii economici menționați la punctul 4.
 7. Operatori economici autorizați pentru implementarea răspunderii extinse a producătorilor în domeniul deșeurilor de echipamente electrice și electronice.
 8. Operatori economici care desfășoară activități de colectare, salubrizare, sortare, tratare, brokeraj, asociații de dezvoltare intracomunitară, unități administrativ-teritoriale și gestionează deșeuri pentru operatorii economici menționați la punctul 7.
 9. Operatori economici care desfășoară activități de valorificare/reciclare și gestionează deșeuri pentru operatorii economici menționați la punctul 7.
 10. Operatori economici autorizați pentru implementarea răspunderii extinse a producătorilor în domeniul deșeurilor de baterii și acumulatori portabili.
 11. Operatori economici care desfășoară activități de colectare, salubrizare, sortare, tratare, asociații de dezvoltare intracomunitară, unități administrativ-teritoriale și gestionează deșeuri pentru operatorii economici menționați la punctul 10.
 12. Operatori economici care desfășoară activități de reciclare și gestionează deșeuri pentru operatorii economici menționați la punctul 10.
 13. Unități administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor și asociațiile de dezvoltare intercomunitară care gestionează deșeuri municipale.
 14. Operatori ai serviciilor de salubrizare care gestionează deșeuri municipale.
 15. Operatori economici care desfășoară activități de valorificare/reciclare și gestionează deșeuri municipale.

Condiții de utilizare a SIATD

Operatorii economici care desfășoară activități de colectare, valorificare, reciclare sau brokeraj și raportează deșeuri în SIATD pentru organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului pot utiliza aplicația doar după constituirea garanției prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005. Ordinul nr. 701/2024 instituie o excepție pentru operatorii economici care raportează cantități de deșeuri de ambalaje provenite din sistemul public de salubrizare.

Procedura de înrolare în SIATD

 1. Completarea cererii de înrolare: Cererea de înrolare în SIATD (conform anexa nr. 1 din Ordinul nr. 701/2024) trebuie completată și transmisă electronic prin platforma SIATD de către persoane autorizate (reprezentant legal sau împuternicit cu semnătură electronică calificată). Pentru împuterniciți, este necesară o împuternicire notarială care include datele reprezentantului legal, ale persoanei împuternicite, adresa de e-mail pentru notificări, acordul pentru primirea informărilor și acceptul termenilor și condițiilor SIATD.
 2. Gestionarea cererilor: SIATD gestionează cererile de înrolare și documentele aferente folosind semnături electronice calificate. Cererea este verificată și semnată electronic de Administrația Fondului pentru Mediu.
 3. Aprobarea cererii: Dacă toate condițiile sunt îndeplinite, Administrația Fondului pentru Mediu aprobă cererea și trimite o confirmare electronică. Persoana autorizată devine astfel înrolată în SIATD.
 4. Revocarea persoanei înrolate: Intenția de revocare a unei persoane înrolate se notifică electronic prin platforma SIATD, iar revocarea se finalizează în termen de 10 zile de la notificare.
 5. Reînnoirea mandatului: La expirarea mandatului sau a certificatului calificat, se reia procedura de înrolare. În timpul acestei proceduri, accesul în SIATD este suspendat.
 6. Prelungirea împuternicirii: Persoanele înrolate trebuie să asigure prelungirea valabilității împuternicirii notariale și a certificatului calificat înainte de expirare pentru a menține accesul neîntrerupt în SIATD.
 7. Suspendarea accesului: Administrația Fondului pentru Mediu poate suspenda accesul în SIATD în cazuri precum radierea din registrul comerțului, utilizare abuzivă, compromiterea securității contului, sau tranzacționarea deșeurilor peste limitele autorizate.

Validarea și înregistrarea datelor în SIATD

Operatorii economici trebuie să înregistreze datele și documentele în SIATD conform cerințelor tehnice ale sistemului, după aprobarea cererii de înrolare. Momentul înregistrării datelor în SIATD este considerat data validării acestora, confirmată printr-un mesaj electronic transmis utilizatorului.

 1. Completarea cererii de înregistrare: Operatorii economici completează și semnează electronic cererea de înregistrare în modulul corespunzător din SIATD, după care Administrația Fondului pentru Mediu o aprobă sau solicită clarificări.
 2. Funcționalitățile SIATD: Platforma permite editarea, comunicarea și tipărirea datelor, vizualizarea istoricului, rapoartelor, notificărilor și altor documente relevante legate de tranzacțiile cu deșeuri.
 3. Generarea codului unic: SIATD generează un cod unic de tranzacție pentru fiecare operațiune de deșeuri, care este comunicat electronic utilizatorului și utilizat pentru trasabilitatea deșeurilor.
 4. Confirmarea recepției deșeurilor: Utilizatorii trebuie să confirme cantitățile de deșeuri recepționate într-un termen specific (5, 15 sau 3 zile, în funcție de tipul de deșeu).

Documente necesare și obligații specifice

Cererea de înregistrare trebuie să includă autorizația de mediu valabilă, viza anuală, licența de operare și alte documente relevante, care sunt încărcate în SIATD. Pentru deșeurile de ambalaje, utilizatorii trebuie să încarce fotografii din diverse unghiuri ale încărcăturii și mijlocului de transport pentru a asigura trasabilitatea.

 1. Finanțarea costurilor: Finanțarea costurilor gestionării deșeurilor se face numai după confirmarea cantităților recepționate în SIATD, conform legislației aplicabile pentru fiecare tip de deșeu.
 2. Obligații specifice: Operatorii economici trebuie să înregistreze și să gestioneze datele referitoare la contractanți, tipurile și cantitățile de deșeuri tranzacționate, și să confirme cantitățile de deșeuri valorificate, reciclate sau eliminate în conformitate cu cerințele platformei SIATD.

Ordinul nr. 701/2024 reprezintă un pas important în asigurarea trasabilității și corectitudinii tranzacțiilor cu deșeuri în România. Prin implementarea SIATD, se urmărește o gestionare mai eficientă și transparentă a deșeurilor, contribuind astfel la protejarea mediului și respectarea legislației în vigoare. SIATD oferă un sistem integrat pentru monitorizarea în timp real a tranzacțiilor cu deșeuri, asigurând transparență și responsabilitate în gestionarea deșeurilor, atât pentru operatorii economici, cât și pentru autoritățile de mediu.